Kongres Kapitularny w Burundi i Rwandzie (2. dzień)

Drugi dzień Kongresu rozpoczęliśmy od modlitwy wewnętrznej i Eucharystii pod przewodnictwem o. Tadeusza Florka OCD, prowincjała, który w swojej homilii nawiązał do dokumentu „Dar wierności, radość wytrwałości”. W odniesieniu do dnia poprzedniego Prowincjał wskazał także cztery podstawowe elementy, które pomagają nam w naśladowaniu Maryi – Dziewicy zasłuchanej w natchnienia Ducha. Są to: osobista relacja z Bogiem, pokora w poznawaniu siebie, oderwanie i wolność w stosunku do własnych projektów, dialog wspólnotowy.

W czasie kolejnych sesji wysłuchaliśmy raportu ustępującego Wikariusza regionalnego, o. Zacharie Antoine Marie Igirukwayo OCD, oraz ekonoma Wikariatu, o. Fryderyka Jaworskiego OCD.

Po krótkiej wymianie uwag i obserwacji przeszliśmy do kolejnego punktu, jakim był wybór nowego Wikariusza. Został nim o. Jean Bosco Cishahayo OCD – Burundyjczyk, który właśnie zakończył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej w Wiedniu.

W oczekiwaniu na jego przybycie kontynuowaliśmy pracę w grupach podejmując refleksję na temat rozwoju i reorganizacji regionalnej Zakonu w Afryce, współpracy oraz wymiany pomiędzy naszymi okręgami.