Konferencja naukowa – zapowiedź

Przez służbę Ojczyźnie i Kościołowi do świętości

Konferencja naukowa z okazji 25. lecia kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego

17 listopada 2016 roku upłynęło 25 lat od ogłoszenia Ojca Rafała Kalinowskiego świętym Kościoła Powszechnego. Z tej okazji Karmelitański Instytut Duchowości wraz z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego postanowił zorganizować sympozjum poświęcone cichej lecz niezwykłej osobie świętego Rafała, którego życie dobrze ilustrują jego własne słowa: Ludzie święci są jak czyste powietrze. Oddycha się nim, chociaż się go nie widzi.
Zapraszamy do Czernej k. Krzeszowic, gdzie spoczywają relikwie świętego Rafała. Sympozjum odbędzie się w nowym Domu Pielgrzyma tuż obok klasztoru Karmelitów Bosych, w którym oprócz sali konferencyjnej mieści się także Muzeum Karmelitańskie oraz Restauracja.

rafal-internet