Kilka wiadomości o młodzieży z Berdyczowa

Od stycznia trwa naszej parafii ewangelizacyjny kurs „Alfa” dla młodzieży. Uczestniczy w nim młodzież z naszej „Oazy” oraz ich znajomi. Wielu z nich po raz pierwszy słucha konferencji na temat fundamentów chrześcijańskiej wiary. Formuła kursu sprzyja wzajemnemu otwarciu, a także przyjęciu treści podawanych w atmosferze miłego spotkania przy herbacie. Po każdej konferencji odbywa się dzielenie na temat tego, co uczestnicy usłyszeli. Pomysł zorganizowania kursu podsunęli ludzie świeccy: małżeństwo, które pełni posługę liderów parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu świętym „Winny krzew” – Switłana i Witalij. Spośród młodych członków tej wspólnoty oraz liderów „Oazy” stworzyli grupę odpowiedzialnych za organizację kursu. Na jednym z naszych spotkań, podczas kanonicznej wizytacji naszej parafii, był obecny biskup Witalij Krywicki – ordynariusz diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.

Nasza młodzież parafialna przeżywa swoją wojenną codzienność blisko kościoła. Jest obecna na Mszy świętej, aktywnie w niej uczestniczy. Chodzą na katechezę prowadzoną przez siostrę Antoninę Puchalską – terezjankę. Są obecni na drodze krzyżowej, a także podczas okolicznościowych wydarzeń – jak całodniowa modlitwa z Nuncjuszem i episkopatem Ukrainy w naszym Sanktuarium w rocznicę agresji rosji 24 lutego.

Przed Wielkim Postem, w sobotę 18 lutego, mieliśmy uroczybal walentynkowo-karnawałowy, na którym także był obecny nasz biskup. Na 25 lutego planowany był wyjazd do Winnicy na lodowisko, jednak z powodu możliwego zagrożenia atakiem rakietowym zrezygnowaliśmy. Za to spotkaliśmy się wieczorem na prezentacji filmu „Życie jest piękne”, który jak się okazało nie był znany młodzieży i wywołał duże wrażenie.

W sobotę, 4 marca, przeżyliśmy z młodzieżą przepiękny dzień w naszym klasztorze, w Gwozdawie. W ramach kursu „Alfa” był zorganizowany dzień młodzieżowej wspólnoty. Od dziewiątej rano, kiedy wyjechaliśmy autobusem sprzed klasztoru w Berdyczowie, do 22-giej, kiedy wróciliśmy, czas minął jak jedna chwila wypełniona Bożą łaską. Przed południem uczestnicy wysłuchali dwóch ciekawychkonferencji na temat Ducha świętego i Jego działania w duszy wierzącego człowieka. Konferencjonistami byli nasi współbracia: o. Witalij Kozak i o. Józef Kucharczyk. Centralnym punktem całego dnia była Eucharystia. Po obiedzie i zabawie na świeżym powietrzu, trzecią konferencję wygłosił świecki lider wspólnoty odnowy w Duchu Świętym – pan Witalij. Przygotował uczestników do modlitwy uwielbienia, wyjaśnił znaczenie nadzwyczajnych przejawów działania Ducha Świętego w modlitwie wspólnot charyzmatycznych. Nasze uwielbienie osiągnęło kulminację w modlitewnym przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.  Potem nastąpiła modlitwa wstawiennicza za każdego z młodych ludzi. Posługę modlitewną o. Maksymiliana Podwiki wspieranego przez jedną z animatorek odnowy - Olgę, oraz modlitwę małżeństwa Swietłany i Witalija Pan wynagrodził doświadczeniem uzdrawiającego działania pośród wierzącej wspólnoty, wzywającej z ufnością Ducha Świętego. Młodzi ludzie odczuli Jego miłość i żywą obecność we wspólnocie Kościoła.

Chwała Panu!