Karmelitański Instytut Duchowości

Karmelitański Instytut Duchowości

Karmelitański Instytut Duchowości

K armelitański Instytut Duchowości (KID) działa w Krakowie od 1991 roku. Oferuje dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości, wśród których przodujące miejsce zajmuje duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu.

Zainteresowani „duchowością w praktyce” mogą wziąć udział w „Wydarzeniach KID”, do których należą comiesięczne dni skupienia, warsztaty z duchowości oraz sympozja. KID stowarzyszony jest z Papieskim Wydziałem Teologicznym „Teresianum” w Rzymie i współpracuje z UP JPII w Krakowie.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kid.edu.pl oraz w sekretariacie KID-u.