Karmelitanki Bose w Syrii – nowicjuszka z Iraku

19 marca 2020 r. w uroczystość św. Józefa, młoda Irakijka SIHAM KHOURANI została obleczona habitem zakonnym w syryjskim Karmelu w Aleppo. Ceremonii obłóczyn w kaplicy klasztornej przewodniczył łaciński biskup Aleppo Georges Bou Khazen.

Nowe powołanie to piękny znak nadziei w świecie oznaczonym śmiercią. Karmelitanki bose podczas całego trwania wojny w Syrii nie opuściły kraju, lecz wiernie trwały w klasztorze. Zawsze pomagały lokalnemu Kościołowi poprzez obecność, modlitwę i pośredniczenie w materialnym wsparciu.

Obecnie w klasztorze przebywa osiem zakonnic, które nieustannie modlą się o pokój w Syrii i na całym świecie.