Karmelici bosi w niedzielę obejmą parafię Świętej Trójcy na Solcu

Nowy proboszcz, o. Jacek Olszewski OCD obejmie parafię na Solcu 27 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00. Wraz z nim rozpocznie posługę 3 zakonników. W przyszłości na mapie Warszawy będzie to miejsce, gdzie będzie można liczyć na spowiedź i kierownictwo duchowe. Karmelici bosi przejęli od Archidiecezji Warszawskiej jedną z najstarszych parafii. Od 27 sierpnia będą posługiwać w kościele Świętej Trójcy na Solcu. Na mapie Warszawy będzie to w przyszłości miejsce, gdzie będzie można liczyć na spowiedź i kierownictwo duchowe. – Odebrałem dekret i mam być historycznie pierwszym karmelitańskim proboszczem parafii Świętej Trójcy na Solcu – cieszy się ks. Jacek Olszewski OCD, mianowany proboszczem parafii w dekanacie śródmiejskim.

Pytany o plany duszpasterskie odpowiada, że na razie będzie się przyglądać. „Chcemy kontynuować dotychczasową pracę księży a z czasem nadać też rys duchowości karmelitańskiej. Myślimy m.in. o spowiednictwie i kierownictwie duchowym, ale też bardziej medytacyjnym podejściu do duszpasterstwa. Ale to nie od razu, bo potrzebujemy też czasu, aby wejść w pracę naszych poprzedników – zaznaczył o. Olszewski OCD. Karmelici bosi chcą też pielęgnować żywy w tej parafii kult Jezusa Nazareńskiego i łączyć go z posługą dla chorych i cierpiących.

Przekazanie parafii „to było duże moralne zobowiązanie archidiecezji warszawskiej, która po kasacie zakonu przejęła po karmelitach bosych kościół seminaryjny (obecnie jest to konkatedra)  wraz z budynkiem seminarium duchownego przy Krakowskim Przedmieściu, który był klasztorem” – stwierdził metropolita warszawski wyrażając radość, że „ta historyczna sprawa została zwieńczona”, a – jak się wyraził „zyska na tym parafia”. Będzie więcej kapłanów: proboszcz, wikariusze, kapelan szpitala, poza tym zakonnicy wniosą także duchowość karmelitańską. Służyć też będą jako spowiednicy – zapowiedział kard. Kazimierz Nycz.

Obecność karmelitów bosych w Warszawie była bardzo znacząca do powstania styczniowego, ale została przerwana nie z naszej winy. Wsparliśmy powstanie styczniowe i to było naszą „winą”, za którą zostaliśmy wyrzuceni przez zaborcę – dopowiada nowy proboszcz parafii na Solcu.

W ostatnim czasie karmelici bosi posługiwali duszpastersko w Warszawie w kaplicy na Mokotowie, gdzie mieści się Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na świecie jest ok. 3 tys. karmelitów bosych, w Polsce ok. 350 a w warszawskiej prowincji ok. 100. Na Solcu, w początkowym etapie będzie posługiwało 3 zakonników, potem 7-8.

Parafia Świętej Trójcy na Solcu powstała na początku XV wieku. Obecny kościół zbudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. Jego fundatorem był wojewoda czernichowski Fryderyk Falkerzamb, który po przejściu z luteranizmu na katolicyzm zobowiązał się wybudować klasztor dla ojców Zakonu Świętej Trójcy czyli trynitarzy. Nadal w ołtarzu głównym znajduje się figura Jezusa Nazareńskiego otoczona od wieków kultem wiernych.

Do diecezji kościół należał od 1887 r. po opuszczeniu klasztoru przez trynitarzy wskutek represji po powstaniu styczniowym.

źródło: archwwa.pl

fot. wikipedia