Kard. Semeraro w Karmelu: Wszyscy potrzebujemy Chrystusa Króla


W niedzielne przedpołudnie 21 listopada 2021, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odwiedził katowickie karmelitanki. Przewodniczył Mszy św. w kaplicy klasztoru i wygłosił słowo Boże.

Spotkanie z mniszkami było szczególną formą podziękowania za ich wkład w beatyfikację ks. Jana Machy. – Na każdym etapie procesu beatyfikacyjnego prosiłem siostry o ich modlitewne wsparcie i pamięć, za które wszyscy jesteśmy tak bardzo wdzięczni – tłumaczył abp Wiktor Skworc w słowie wprowadzającym do liturgii.

W homilii, nawiązując do uroczystości Chrystusa Króla, papieski delegat przytoczył  słowa św. Ambrożego: „Chrystus jest dla nas wszystkim”. Podkreślił, że bez względu na to, jakie realizuje się powołanie, właśnie Chrystus pozostaje głównym punktem odniesienia każdego wierzącego. – On jest naszym początkiem, centrum i końcem – wyliczał. Zaprosił do odważnego kroczenia drogami Ewangelii. – Wszyscy potrzebujemy Chrystusa – dodał.

Mówiąc o powołaniu do życia kontemplacyjnego, przywołał starotestamentalny obraz Mojżesz, który z rękami podniesionymi do góry modli się za walczący naród. – Wy także drogie siostry każdego dnia wznosicie wasze modlitwy do Boga za nas wszystkich. Dziękujemy wam za to i prosimy o kontynuowanie tej misji – zaapelował. Pamięci karmelitanek polecił także swoją posługę oraz cały Kościół katowicki wraz ze swoim Pasterzem.

Modlitwa w Karmelu była ostatnim punktem wizyty kard. Semeraro w Katowicach, której głównym celem była beatyfikacja śląskiego kapłana i męczennika ks. Jana Franciszka Machy.

za:  www.katowice.gosc.pl , foto: Roman Koszowski
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.