Kapituła w Prowincji Warszawskiej

W bratniej Prowincji Warszawskiej trwa Kapituła Prowincjalna rozpoczęta 9 maja 2023 r. Dokonano już wyboru nowego prowincjała, którym został o. Łukasz Kansy (na zdjęciu z białą stułą) oraz nowej Rady Prowincjalnej w składzie (od prawej): I radny – o. Wojciech Ciak; II radny – o. Marian Stankiewicz; III radny – o. Józef Tracz; IV radny – o. Michał Swarzyński.