Jubileusz kapłaństwa braci


W pięknym miesiącu maju, poświęconym Matce Chrystusa i Matce Kapłanów, jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej obchodzić będą trzej nasi współbracia:

  • o. Bartłomiej od Krzyża (Kucharski)
  • o. Leszek od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanczewski)
  • o. prowincjał Tadeusz od Chrystusa Ukrzyżowanego (Florek)

Jubilaci dziękować będą Bogu za łaskę wybrania i dar wierności w Czernej, 21 maja 2023 r. (niedziela), podczas Mszy św. o godzinie 11.00.