Jak Feniks z popiołów

Setna rocznica odrodzenia się prowincji polskiej po długiej nieobecności na mapach zakonu stwarza okazję do refleksji nad dziedzictwem pokoleń karmelitańskich minionego stulecia. Ze zrozumiałych względów duchowy wymiar życia i posługi zakonników wymyka się pełnemu oglądowi. Mimo iż liczne dzieła duszpasterskie i formacyjne podejmowane za ich życia wskazują na bogactwo duchowych owoców, pamiętać nam trzeba, że w pełni zna je tylko Bóg. Inaczej ma się rzecz z tym, co można opisać przy pomocy nazwisk, dat i liczb. To dzięki takim danym jesteśmy w stanie spojrzeć wstecz i podjąć próbę naszkicowania obrazu prowincji polskiej w XX wieku.

Zachęcamy do lektury dzieła „Jak Feniks z popiołów" autorstwa o. Jerzego Zielińskiego OCD.