Dom Rekolekcyjny Czerna

D om Rekolekcyjny w Czernej powstał z inicjatywy o. Wilchelma Bodzenty, karmelity bosego, który odczuwał potrzebę otwarcia w Czernej domu rekolekcyjnego dla rozkrzewiania duchowości karmelitańskiej w ludzie Bożym. Z tą ideą zwrócił się do Matki Teresy Kierocińskiej, prosząc ją o współpracę w realizacji tego projektu. W pobliżu klasztoru Ojców znajdował się dom Marty Block, w którym spędzała wakacje. O. Wilhelm zaproponował Jej, by przeznaczyła ten dom na potrzeby ludzi pragnących odprawiać w Czernej ćwiczenia duchowne. Właścicielka przyjęła propozycję i wydzierżawiła dom na 5 lat. W dniu 5 maja 1938 roku Matka Teresa przysłała 4 Siostry, które miały tam podjąć pracę. W październiku 1939 roku Zgromadzenie otrzymało na piśmie pozwolenie od Kurii Metropolitarnej w Krakowie na fundację domu rekolekcyjnego w Czernej.

Pomimo wojny i trudnego okresu powojennego dom spełniał swoje zadanie. Początkowo uczestnikami rekolekcji byli przede wszystkim mieszkańcy Śląska, a z czasem zainteresowanie rosło i krąg przyjeżdżających rozciągnął się na całą Polskę, a także zagranicę. Tematyka rekolekcji skupiała się głównie na życiu wewnętrznym, modlitwie. Były to rekolekcje stanowe: dla pań, dla panów, dla dziewcząt i dla chłopców. Ponadto w naszym domu odbywały się także rekolekcje i dni skupienia dla III Zakonu Karmelitańskiego i Elianum. W miarę możliwości dom był także udostępniany dla innych grup, gdyż Czerna swym urokiem przyciąga wiele serc.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się modernizacja dotychczasowej działalności. W planie rekolekcyjnym oprócz terminu zamieszczany jest temat rekolekcji oraz prowadzący.


parallax background

Drodzy Przyjaciele

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!

W roku 2020 przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II (18 maja). W Kościele powszechnym i w naszej Ojczyźnie podejmowane są różne inicjatywy, mające na celu upamiętnienie tego Wielkiego Papieża. W naszym Domu Rekolekcyjnym chcemy nawiązać do dziedzictwa, jakie nam zostawił i dać wszystkim możliwość bardziej świadomego formowania swego życia według jego nauki.

Zobowiązują nas do tego ścisłe związki Wojtyły z Karmelem. Urodzony w Wadowicach, od dzieciństwa wzrastał duchowo w kościele i przy klasztorze karmelitów „na Górce”. Tam brał udział w liturgii i nabożeństwach; tam jako dziesięcioletni chłopiec przyjął szkaplerz święty i rozwijał swoją duchowość maryjną; tam też miał kierowników duszy, u których regularnie się spowiadał; tam w końcu zetknął się z wielkimi mistykami Karmelu: św. Teresą od Jezusa, św. Janem od Krzyża, św. Teresą od Dzieciątka Jezus, którzy na całe życie pozostali jego najważniejszymi mistrzami duchowymi.

W spotkaniu zaś z prostym krakowskim krawcem, dzisiaj sługą Bożym, Janem Tyranowskim, który wprowadził go w jeszcze głębszą lekturę pism św. Jana od Krzyża, młody Karol zrozumiał fundamentalną prawdę Karmelu, a mianowicie, że „o Bogu można się nie tylko dowiadywać, ale Bogiem można również żyć”. Prawdy tej później wielokrotnie doświadczał podczas rekolekcji karmelitańskich odprawianych w klasztorach w Wadowicach, Krakowie, Czernej i… tu, w naszym Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Cóż jeszcze powiedzieć? Dzisiaj zapraszamy Ciebie do wzięcia udziału w podobnych rekolekcjach (albo krócej: na podobne rekolekcje).

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Jezus nie domaga się wielkich czynów, lecz jedynie tego, by zdać się na Niego i być wdzięcznym – mądrość serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus. […]

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Rekolekcje z elementami warsztatowymi dla kobiet w Czernej

tytuł: Jezus i kobiety prowadzą: s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, Krystyna Pietraszko-Skalny (psycholog)

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Biblijne rekolekcje o sakramencie chrztu i pokuty w Czernej

tytuł: Odrodzeni w wodzie i łzach prowadzi: dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: „Wiara źródłem radości” (św. Franciszek Salezy) prowadzi: o. Bogusław Krzempek

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Rekolekcje dla małżeństw w Czernej

tytuł: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). Ku życiu w głębokiej więzi z Chrystusem. prowadzi: o. Andrzej Szewczyk

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej

"Klucz do Pełni" Wiara, nadzieja i miłość jako klucze do Pełni zjednoczenia Jak co roku szczególną Patronką Karmelitańskich Dni Młodych będzie Maryja. W tym roku na […]

Find out more »
Karmelici Bosi – Czerna, Czerna 79
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte rekolekcje w Czernej

tytuł: Spotkanie z Bogiem Abrahama, Bogiem Eliasza, Bogiem Teresy… prowadzi: o. Rafał Wilkowski

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte rekolekcje w Czernej

tytuł: Dary i owoce Ducha Świętego. Rekolekcje dla tych, którym brakuje witamin prowadzi: o. Romuald Gościewski

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Wyznać swoje grzechy i wyznać chwałę Boga – ćwiczenia w oparciu o „Wyznania” św. Augustyna prowadzi: o. Albert Wach

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte rekolekcje w Czernej

tytuł: Serce Miłości Ukrzyżowanej. Rekolekcje dla tych, którzy kochają do końca pomimo… prowadzi: o. Marcin Skowronek

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Dni skupienia dla dziewczyn w Czernej

tytuł: „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos” (Pnp 2,14). Rekolekcje dla dziewczyn 18–30 lat. prowadzą: s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte rekolekcje w Czernej

tytuł: „Błogosławionaś Ty między niewiastami” (Łk 1,42). W drodze z Maryją. prowadzi: o. Bazyli Mosionek

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego w szkole Ducha Świętego prowadzi: o. Marian Zawada

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: „Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia”. Z dziejów rodziny Martin (św. Teresy od Dzieciątka Jezus). prowadzi: o. Grzegorz Firszt

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Klucz do Pełni: pełnia (Karmelitańska Szkoła Duchowości)

Wszystkich młodych do 35. roku życia zapraszamy na tegoroczną edycję Karmelitańskiej Szkoły Duchowości "Klucz do Pełni", która odbywa się jak co roku w Domu Rekolekcyjnym Karmelitanek […]

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Wstanę i pójdę do mojego Ojca… Dni skupienia o spowiedzi prowadzi: o. Paweł Wojnowski

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Szkoła Duchowości 35+

Wszystkie osoby po 35. roku życia zapraszamy na tegoroczną edycję Szkoły Duchowości, która odbywa się jak co roku w Domu Rekolekcyjnym Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej. […]

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy

Zapraszamy do Domu Rekolekcyjnego Sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej na dni wyciszenia i modlitwy.

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: ABC życia duchowego prowadzi: o. Krzysztof Górski

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: „Ku głębszemu poznaniu Boga” (Kol 3,10). Dni skupienia ze św. Teresą od Jezusa prowadzi: o. Artur Rychta

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: „Skup mój umysł w modlitewnym milczeniu, aby ucichły we mnie błąkające się myśli w czasie tej świetlanej rozmowy, pełnej zdumienia w obliczu tajemnicy” (Izaak z […]

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Maryja przygotuje nas na wszystko. Adwent z Maryją prowadzi: o. Sławomir Chudzik

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Dni skupienia dla kobiet i dziewczyn w Czernej

tytuł: „Lepiej dodać życie do swoich dni, niż dni do swojego życia” (Rita Levi Moltancini).Wielkie kobiety Biblii – Judyta. prowadzą: s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Ku wolności. Św. Jan od Krzyża o drodze i jej celu prowadzi: o. Marcin Wojnicki

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Otwarte dni skupienia w Czernej

tytuł: Aby Bóg narodził się w tobie – o istocie świąt Bożego Narodzenia prowadzi: o. Paweł Hańczak

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych w Czernej

Szkoła Duchowości dla młodych w wieku 18-35 lat. prowadzą: o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Find out more »
Dom Rekolekcyjny Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, Czerna 196
Krzeszowice, 32-065
+ Google Map

Rekolekcje indywidualne

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

 

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:

facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl


Ważne informacje

Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego. Istnieje możliwość korzystania z biblioteki, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.


Zgłoszenia. Można wysłać ze strony internetowej, mailem lub pocztą albo skontaktować się telefonicznie. W przypadku rezygnacji wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.


Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację. Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).


Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.


Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek w pobliżu Galerii Krakowskiej) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.


Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

tel. (12) 282 12 45 lub 282 65 41 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

www.rekolekcje.karmelczerna.pl