Dom Rekolekcyjny Czerna

Dom Rekolekcyjny w Czernej powstał z inicjatywy o. Wilchelma Bodzenty, karmelity bosego, który odczuwał potrzebę otwarcia w Czernej domu rekolekcyjnego dla rozkrzewiania duchowości karmelitańskiej w ludzie Bożym. Z tą ideą zwrócił się do Matki Teresy Kierocińskiej, prosząc ją o współpracę w realizacji tego projektu. W pobliżu klasztoru Ojców znajdował się dom Marty Block, w którym spędzała wakacje. O. Wilhelm zaproponował Jej, by przeznaczyła ten dom na potrzeby ludzi pragnących odprawiać w Czernej ćwiczenia duchowne. Właścicielka przyjęła propozycję i wydzierżawiła dom na 5 lat. W dniu 5 maja 1938 roku Matka Teresa przysłała 4 Siostry, które miały tam podjąć pracę. W październiku 1939 roku Zgromadzenie otrzymało na piśmie pozwolenie od Kurii Metropolitarnej w Krakowie na fundację domu rekolekcyjnego w Czernej.

Pomimo wojny i trudnego okresu powojennego dom spełniał swoje zadanie. Początkowo uczestnikami rekolekcji byli przede wszystkim mieszkańcy Śląska, a z czasem zainteresowanie rosło i krąg przyjeżdżających rozciągnął się na całą Polskę, a także zagranicę. Tematyka rekolekcji skupiała się głównie na życiu wewnętrznym, modlitwie. Były to rekolekcje stanowe: dla pań, dla panów, dla dziewcząt i dla chłopców. Ponadto w naszym domu odbywały się także rekolekcje i dni skupienia dla III Zakonu Karmelitańskiego i Elianum. W miarę możliwości dom był także udostępniany dla innych grup, gdyż Czerna swym urokiem przyciąga wiele serc.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się modernizacja dotychczasowej działalności. W planie rekolekcyjnym oprócz terminu zamieszczany jest temat rekolekcji oraz prowadzący.Drodzy Przyjaciele

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Człowiek nie może żyć bez miłości” – napisał Jan Paweł II w pierwszej encyklice, Redemptor hominis. I dalej tak rozwijał swoją myśl: Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.

Czym jednak w konkrecie jest miłość? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Miłość bowiem jest uczuciem, ale jest również rozumem; jest myślą, ale jest też czymś namacalnym; jest doświadczeniem wewnętrznym, ale także płodnym spotkaniem; jest radosną ekstazą i oddaniem siebie samego, ale również ofiarą i wyrzeczeniem; jest pragnącym Erosem, ale też bezinteresowną Agape.

To cielesne a zarazem mistyczne doświadczenie miłości stanowi sedno tajemnicy chrześcijańskiej. Stanowi ono również serce Karmelu. Według św. Teresy od Jezusa „modlitwa nie polega na tym, by wiele myśleć, lecz by wiele miłować”. Św. Jan od Krzyża w miłości znajduje lekarstwo na wszelkie choroby ludzkiej duszy i twierdzi, że „zdrowiem duszy jest miłość Boga”. Zaś św. Teresa od Dzieciątka Jezus nie miała innych pragnień, jak tylko „żyć miłością”.

Trzy krótkie zdania trzech wielkich Doktorów Kościoła wyznaczają także kierunek naszym rekolekcjom karmelitańskim. Serdecznie Was na nie zapraszamy i już życzymy, by na ich końcu każdy i każda z Was mógł/mogła powiedzieć: „Amo ergo sum” – „kocham więc jestem”.

Program rekolekcji na rok 2018

1Styczeń

30 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018

Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. I
Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


12 – 14 stycznia 2018

Dla małżonków: Ślubuję ci miłość, wierność...
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Romuald Gościewski OCD


26 – 28 stycznia 2018

"Powierz Panu drogę swoją… a On będzie działał” (Ps 37,5) - biblijna droga uzdrawiającej ufności
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Rafał Prusko OCD

2Luty

9 – 11 lutego 2018

"Dobry Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba, niż ziemi"
Dni skupienia ze Świętymi Małżonkami Martin, rodzicami św. Teresy od Dzieciątka Jezus - otwarte dla wszystkich
o. Szczepan Praśkiewicz OCD


16 – 18 lutego 2018

Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. II
Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

3Marzec

2 – 4 marca 2018

„Idź i proś Boga, żeby przyszły na ciebie pokusy i takie jak przedtem utrapienia, i upokorzenia: bo tylko w walce dusza czyni postępy” (Abba Jan Karzeł)
Duch Święty i walka duchowa u ojców pustyni. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Noe Faruga OCD


9 – 11 marca 2018

Dokąd prowadzi nas Duch Święty? Jakimi drogami lubi się przechadzać?
Dni skupienia o rozeznaniu Bożego prowadzenia - otwarte dla wszystkich.
o. Łukasz Piskulak OCD


9 – 11 marca 2018

Odkryj źródło rzeki swego życia
Dni skupienia z Marią Magdaleną - dla Kobiet (30 +)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


16 – 18 marca 2018

Bóg Sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, a za zło karze
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Romuald Gościewski OCD


23 – 25 marca 2018

"Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę" (1 Kor 9,27)
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Bazyli Mosionek OCD

4Kwiecień

6 – 8 kwietnia 2018

Pod Twoją Obronę - modlitwa do Matki Bożej Miłosiernej
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Bartłomiej Kucharski OCD


13 – 15 kwietnia 2018

"Świętymi bądźcie” (1P 1,16) - istota i owoce zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Andrzej Ruszała OCD


13 – 15 kwietnia 2018

Całuj mnie pocałunkiem swoich ust. Studnia "Pieśni nad Pieśniami" - cz. I
Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


20 – 22 kwietnia 2018

Modlitwa w ciszy
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
ks. Andrzej Muszala


27 kwietnia – 2 maja 2018

O miłości Szulamitki
Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa do "Pieśni nad Pieśniami" - cz. II - otwarte dla wszystkich
o. Albert Wach OCD

5Maj

4 – 6 maja 2018

Cierpliwa miłość
Dni skupienia z bratem Thierrym Ebogo od Dzieciątka Jezus OCD - otwarte dla wszystkich
o. Damian Sochacki OCD


11 – 13 maja 2018

Jak chcesz być szczęśliwy, to bądź cierpliwy, a Pan obdarzy Cię łaską
Dni skupienia dla małżeństw
o. Stanisław Miernik OCD


18 – 20 maja 2018

"Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. III
Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


23 – 27 maja 2018

Zaproszenie do modlitwy
Rekolekcje formacyjne - I etap - dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską
o. Paweł Baraniecki OCD

6Czerwiec

8 – 10 czerwca 2018

"Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18,3)
Dni skupienia ze św. Teresą z Lisieux - otwarte dla wszystkich
o. Roman Hernoga OCD


15 – 17 czerwca 2018

Żyć w Duchu Świętym - z Maryją i jak Ona
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Włodzimierz Tochmański OCD


23 – 28 czerwca 2018

"O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej". Powróćmy do modlitwy.
Rekolekcje medytacyjno - kontemplacyjne - otwarte dla wszystkich
o. Bazyli Mosionek OCD


29 czerwca – 3 lipca 2018

"Pogłębienie przyjaźni - u progu modlitwy wewnętrznej
Rekolekcje formacyjne - II etap - dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelit
o. Łukasz Piskulak OCD

7Lipiec

6 – 11 lipca 2018

Pielgrzymowanie ku głębi
Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa - cz. II - otwarte dla wszystkich
o. Wojciech Ciak OCD


13 – 16 lipca 2018

Maryja Oblubienica Ducha Świętego ochrania szkaplerzem świętym swoich czcicieli
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Jacek Pawlikowski OCD


18 – 23 lipca 2018

Pokochać Kościół (jeszcze bardziej)
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Grzegorz Firszt OCD


26 – 29 lipca 2018

Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. IV
XIV Karmelitański Dni Młodych
Zgłoszenia: powolania@karmel.pl lub tel. 501 959 725


31 lipca – 5 sierpnia 2018

Depresyjni prorocy, czyli jak walczyć ze zniechęceniem. Biblijne spojrzenie na “przypadki beznadziejne”
Rekolekcje z prorokami Starego Testamentu w klimatach modlitwy kontemplacyjnej Karmelu - otwarte dla wszystkich
o. Mariusz Wójtowicz OCD


31 lipca – 5 sierpnia 2018

Rozeznać swoją drogę...
Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

8Sierpień

7 – 12 sierpnia 2018

"Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą" (Ps 127,1)
Rekolekcje dla małżeństw
o. Benedykt Belgrau OCD


14 – 19 sierpnia 2018

O przyjaźni
Rekolekcje pod przewodnictwem św. Teresy od Jezusa - otwarte dla wszystkich
o. Albert Wach OCD


21 – 26 sierpnia 2018

Miłość jest…” (1 Kor 13): najpiękniejsza [nie tylko w Karmelu] pieśń Biblii
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Rafał Prusko OCD


28 sierpnia – 2 września 2018

Zrozumieć przypowieści - zrozumieć Ewangelię
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
dr Danuta Piekarz, o. Paweł Wojnowski OCD

9Wrzesień

7 – 9 września 2018

O Duchu Pięknym i Wolnym, który wieje kędy chce.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Marian Zawada OCD


21 – 23 września 2018

Odkryj źródło rzeki swego życia
Dni skupienia z Esterą - dla Kobiet (30 +)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski OCD

10Październik

12 – 14 października 2018

Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. V
Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


19 – 21 października 2018

"W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17,28)
Dni skupienia ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej -otwarte dla wszystkich
o. Piotr Karauda OCD

11Listopad

16 – 18 listopada 2018

W poszukiwaniu prawdziwej miłości. Od Księgi Rodzaju do Pieśni nad Pieśniami
Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich
dr Danuta Piekarz, ks. Mirosław Jadłosz


23 – 25 listopada 2018

„ A sam [Bóg] przemawia do innych jako „teolog symboliczny” – poprzez naturę, doświadczenie wewnętrzne i poprzez swe ślady w ludzkim życiu” (św. Teresa Benedykta od Krzyża). Odkrywanie i poznawanie Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Noe Faruga OCD


30 listopada – 2 grudnia 2018

W szkole Świętych Karmelu. Cierpienie
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Stanisław Fudala OCD

12Grudzień

7 – 9 grudnia 2018

"Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor 9,7). O sztuce chrześcijańskiego wyrzeczenia
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Przemysław Pliszczyński OCD


7 – 9 grudnia 2018

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Studnia "Pieśni nad Pieśniami" - cz. II.
Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


14 – 16 grudnia 2018

Kiedy studnia wysycha
Ze św. Teresą od Jezusa o trudnościach na modlitwie - dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Piotr Hensel OCD

Rekolekcje indywidualne

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

 

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:

facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl


Ważne informacje

Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego. Istnieje możliwość korzystania z biblioteki, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.


Zgłoszenia. Można wysłać ze strony internetowej, mailem lub pocztą albo skontaktować się telefonicznie. W przypadku rezygnacji wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.


Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację. Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).


Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.


Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek w pobliżu Galerii Krakowskiej) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.


Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

tel. (12) 282 12 45 lub 282 65 41 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

www.rekolekcje.karmelczerna.pl