Dom Rekolekcyjny Czerna

D om Rekolekcyjny w Czernej powstał z inicjatywy o. Wilchelma Bodzenty, karmelity bosego, który odczuwał potrzebę otwarcia w Czernej domu rekolekcyjnego dla rozkrzewiania duchowości karmelitańskiej w ludzie Bożym. Z tą ideą zwrócił się do Matki Teresy Kierocińskiej, prosząc ją o współpracę w realizacji tego projektu. W pobliżu klasztoru Ojców znajdował się dom Marty Block, w którym spędzała wakacje. O. Wilhelm zaproponował Jej, by przeznaczyła ten dom na potrzeby ludzi pragnących odprawiać w Czernej ćwiczenia duchowne. Właścicielka przyjęła propozycję i wydzierżawiła dom na 5 lat. W dniu 5 maja 1938 roku Matka Teresa przysłała 4 Siostry, które miały tam podjąć pracę. W październiku 1939 roku Zgromadzenie otrzymało na piśmie pozwolenie od Kurii Metropolitarnej w Krakowie na fundację domu rekolekcyjnego w Czernej.

Pomimo wojny i trudnego okresu powojennego dom spełniał swoje zadanie. Początkowo uczestnikami rekolekcji byli przede wszystkim mieszkańcy Śląska, a z czasem zainteresowanie rosło i krąg przyjeżdżających rozciągnął się na całą Polskę, a także zagranicę. Tematyka rekolekcji skupiała się głównie na życiu wewnętrznym, modlitwie. Były to rekolekcje stanowe: dla pań, dla panów, dla dziewcząt i dla chłopców. Ponadto w naszym domu odbywały się także rekolekcje i dni skupienia dla III Zakonu Karmelitańskiego i Elianum. W miarę możliwości dom był także udostępniany dla innych grup, gdyż Czerna swym urokiem przyciąga wiele serc.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się modernizacja dotychczasowej działalności. W planie rekolekcyjnym oprócz terminu zamieszczany jest temat rekolekcji oraz prowadzący.


parallax background

Drodzy Przyjaciele

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!

Karmel, do którego przyjeżdżacie na rekolekcje, w języku hebrajskim oznacza „ogród”. Ma on swoje historyczne i duchowe korzenie w Palestynie. W okresie wiosennym Góra Karmel jest ziemią niezwykle żyzną: obfituje w krzewy i drzewa, wodę i wspaniałe owoce; opromieniona słońcem budzi powszechny podziw.

Dla autorów biblijnych i duchowych ogród ten posiada jeszcze głębsze, symboliczne znaczenie. Przypomina mianowicie ogród rajski, o którym mówi Księga Rodzaju – raj pierwotny, raj utracony – ten raj, do którego z tęsknotą nawiązuje również Pieśń nad pieśniami, i który jest tak bliski sercu Świętych Karmelu: św. Teresa od Jezusa mówi o „ogrodach duszy”.

Aż niewiarygodne, że ten Karmel nosi w sobie również doświadczenie „pustyni”! Żyzny i pełen rozkoszy ogród, w okresie letnim zostaje wypalony słońcem, staje się jałową pustynią i zmusza do szukania źródeł życia na głębszych pokładach. Mieszkańcy Karmelu duchowego nie są jednak do niczego zmuszeni – Bóg tylko „chce ich przynęcić, na pustynię ich wyprowadzić i mówić im do serca” (Oz 2,16). Nawet Maryi, w której sercu ogród rajski pozostał nienaruszony, „dano dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap 12,14).

Osoby spragnione ciszy i modlitwy zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. Nowością w tym roku są „weekendy pustelnicze” przeżywane w samotności, z możliwością włączenia się w modlitewny rytm naszej Wspólnoty.

Rekolekcje indywidualne

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

 

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:

facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl


Ważne informacje

Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego. Istnieje możliwość korzystania z biblioteki, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.


Zgłoszenia. Można wysłać ze strony internetowej, mailem lub pocztą albo skontaktować się telefonicznie. W przypadku rezygnacji wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.


Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację. Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).


Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.


Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek w pobliżu Galerii Krakowskiej) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.


Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

tel. (12) 282 12 45 lub 282 65 41 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

www.rekolekcje.karmelczerna.pl