Inauguracja roku akademickiego na naszym Instytucie

Nasze pierwsze spotkanie na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie w roku 2019/2020 rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której głównym celebransem był o. Tadeusz Florek OCD – prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Po modlitwie przeszliśmy do auli instytutu, gdzie miała miejsce część druga – słowo wstępne o. Jerzego Gogoli OCD – dyrektora KID oraz wykład inauguracyjny pana dr Marka Skrukwy.

Ostatnim punktem było spotkanie w kawiarence – okazja do zapoznania nowych słuchaczy z wykładowcami oraz sobą nawzajem.

Przypominamy, że plan zajęć pierwszego semestru KID dostępny jest pod linkiem: program I semestru.

W związku z pojawiającymi się prośbami o możliwość rekrutacji – przedłużamy ją do połowy października!