Ileż będę jeszcze oczekiwać

„Ileż będę jeszcze oczekiwać by ujrzeć Cię twarzą w twarz?”

Rozpoczęliśmy czas ADWENTU, czas oczekiwania na przyjście Pana, czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, czas oczekiwania na Niego. Z serca św. Teresy wyrywał się krzyk pragnienia, by móc już ujrzeć Boga twarzą w twarz. Oczekiwała tęskniąc za Osobą, tęskniąc za Jezusem.

Jest dla nas wzorem jak mamy oczekiwać na Boga, jak przeżywać Adwent, jak wzrastać w relacji z Bogiem. Nasze oczekiwanie powinno wzbudzać w nas pragnienia, wzbudzać w nas tęsknotę, pomagać nam pogłębiać relację z Panem Bogiem. Warto, by nasze postanowienia adwentowe pogłębiały więź, rozwijały przyjaźń z Bogiem i z drugim człowiekiem. To jest właśnie dla nas nauka dana nam przez św. Teresę od Jezusa.

o. Paweł Hańczak OCD