III dzień nowenny

„Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.” Mówi św. Paweł w pierwszym Liście do Koryntian. To wezwanie było aktualne wtedy, jest teraz i będzie zawsze, bo zawsze też będą ludzie, którzy zachwyceni postępem, możliwościami ludzkiego umysłu, będą chcieli wznosić gmach swego życia na tym, co oferuje świat i ich możliwości, zapominając o tym, że jest to budowanie na piasku.

„Edukacja musi spoczywać na silnej podstawie wiary i być umocniona praktykowaniem modlitwy  i przyjmowaniem Sakramentów świętych. Bez tego fundamentu niewzruszalnego i koniecznego, gmach wznoszony jest na piasku i grozi najsmutniejszą katastrofą. Bóg daje pomoc tym, którzy chcą go znaleźć w duszach człowieczych”.

List z Permu do rodziny

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę budowania swojego życia na Bogu i Jego przykazaniach.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!