I dzień nowenny

Błądzić jest rzeczą ludzką. Nieraz trzeba przemierzyć wiele dróg i bezdroży w swoim życiu, nam się przekonamy, że zostaliśmy stworzeni dla wieczności, mamy duszę nieśmiertelną i nic, co jest na świecie nie jest w stanie nas zaspokoić, wypełnić. Potrafi to jedynie Bóg, który nas stworzył.

„Zresztą, czy jest cokolwiek na świecie, co by nie ciągnęło za sobą rozczarowania? Ile razy stwarzałem sobie tyle szczęścia! Jeżeli dosięgnąć mógł tego lub innego przedmiotu i – kiedym dopiął celu – zawsze zostawała jakaś próżnia, której niczym się nie udawało zapełnić. (…) Bo co do mnie, to czuję, że nigdy siebie nie zaspokoję, zawsze mi będzie czegoś brakować”.

List z Petersburga do Wiktora Kalinowskiego

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę pragnienia tego, co wieczne i nieprzemijające.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!