Geografia polskiej Rodziny Karmelu

Od ponad 400 lat jesteśmy w Polsce. Tworzymy Rodzinę Karmelu złożoną z trzech gałęzi: Karmelici Bosi, Karmelitanki Bose i Świecki Zakon Karmelitański. Każdy w tym organizmie ma swoje miejsce i szczególne zadanie. Lata doświadczeń pozwoliły nam na rozszerzenie naszej obecności również poza Polskę.

Publikujemy w sieci prezentację pokazującą naszą "karmelitańską geografię". Zapraszamy do KARMELU - Ogrodu Pana.

Kiliknij poniżej i zobacz prezentację. Pozdrawiamy! Rodzina Karmelu.

Karmelici Bosi

Piękno Góry Karmel i duchowe tradycje tego miejsca sprawiają, że w XIII w. rodzi się w Kościele nowa rodzina zakonna. Milczenie i samotność, rozważnie Słowa Bożego i praca oto wartości jednoczące pustelników z Karmelu wokół Maryi swej Siostry i Matki. W XVI w. dzięki staraniom św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża Zakon otrzymuje nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy. Dzisiaj czynimy to na różne sposoby poprzez: rekolekcje, dni skupienia, katechezę, działalność naukową i wydawniczą, prowadzenie domów rekolekcyjnych, parafii i sanktuariów oraz pracę na misja. W tym wszystkim jesteśmy jednak przeznaczeni przede wszystkim do modlitwy, które jest życiem i do uczenia życia, która ma być modlitwą.

Karmelitanki Bose

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową; jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały świat. Wierzymy, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczymy, że „Bóg sam wystarcza”. Naszą cichą obecnością pragniemy otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga…

Świecki Karmel

Przynależymy do rodziny zakonnej Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zreformowanej przez św. Teresę od Jezusa. Uczestniczymy w charyzmacie karmelitańskim, realizując go zgodnie ze świeckim stanem życia. Jesteśmy włączeni w struktury Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, którzy troszczą się o naszą formację. Składamy przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Spotykamy się regularnie w naszych wspólnotach w celu formacji duchowej. Staramy się podejmować rozmaite zadania apostolskie w łączności z Zakonem oraz Kościołem lokalnym. Na świecie jest nas ponad 25 tys. zabranych w 1736 wspólnotach w 75 krajach.