Formacja

19 sierpnia 2022

Święta Rodzina przy praniu bielizny

Na ścianie biblioteki klasztornej karmelitów bosych w Czernej wisi od niepamiętnych czasów niewielki obraz olejny namalowany na marmurowej płytce. Przedstawia rzadko spotykaną scenę w malarstwie – […]
18 sierpnia 2022

#9 Edyta Stein – Eucharystia

Edyta zgłębia tajemnice Kościoła, miedzy innymi Eucharystię i zwie ją „sercem Kościoła” i „pokarmem dla poszczególnej duszy”. To ofiarowanie człowiekowi życia wiecznego w pokarmie. Jest ona pokarmem codziennym, czyli żywi. [...]

17 sierpnia 2022

Symbole Teresy: Ostre wertepy

„Niechże nam ta pewność będzie pobudką, nie byśmy miały cofać się wstecz, lecz byśmy tym raźniej postępowały naszą drogą, tym lepiej się spodobały Boskiemu Oblubieńcowi naszemu i tym prędzej Go znalazły" [... ]
15 sierpnia 2022

Wniebowzięcie Matki Bożej

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

15 sierpnia 2022

Wniebowzięta

Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Błogosławimy dziś Matkę Najświętszą, zgodnie z proroctwem Jej samej, wyrażonym w Magnificat, i błogosławimy Ją w duchowej komunii […]
14 sierpnia 2022

XX Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.
11 sierpnia 2022

Duchowość Karmelity Świeckiego #7

„Bramą więc, którą się wchodzi do tej twierdzy jest, o ile ja rzecz rozumiem, modlitwa i rozważanie” (TW I, 7).[…]
10 sierpnia 2022

Głosiła Ewangelię krzyża

80 lat temu 9 sierpnia 1942 r. Edyta Stein, trafiła do komory gazowej. Z perspektywy dzisiejszych czasów patrzymy na jej męczeństwo jako na całkowite przylgnięcie do Chrystusa.  
10 sierpnia 2022

Symbole Teresy: Dusza jak ogień

„Dusza i duch, zdaje mi się, jest to jedno i to samo, tylko że, podobnie jak ogień, gdy jest wielki, mocno płonie, tak i dusza, gdy od zjednoczenia z Bogiem na kształt wielkiego ognia się zapali" [... ]
9 sierpnia 2022

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

Obchodzimy dziś liturgiczne święto naszej siostry w Karmelu, męczennicy Auschwitz-Birkenau, w 80 lat od jej osobistego holokaustu.
8 sierpnia 2022

#8 Stein-natura człowieka i łaska

Człowiek nie może ulegać dominacji techniki. Ponieważ dziś wszystko staje się techniką, miłość również staje się techniką współżycia, a relacje przypominają technikę obsługi klienta. Staliśmy się producentami ludzi wykształconych, fachowców, znających procedury. Wszędzie są instrukcje obsługi, a więc umiera na naszych oczach twórcza obecność. Dlatego razem z Edytą trzeba się upomnieć o człowieka. [...]

7 sierpnia 2022

XIX Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
6 sierpnia 2022

Wywiad: Moje życie uratował Karmel

W lutym skończyłaś 90 lat? Tak. Urodziłam sie w miejscowości Podole, w parafii pw. Podwyższenia Krzyża, w rodzinie wielodzietnej. Miałam trzech braci i trzy siostry i jako ta trzecia z kolei, całe moje dzieciństwo pamiętam jako opiekę nad młodszym rodzeństwem i posłuszeństwo wobec starszego.
5 sierpnia 2022

„Moje drogie Siostry”, list Generała do mniszek

Ufam Bogu, że macie się dobrze, w pokoju i sile od Pana, aby iść z nadzieją i radością dzieci Bożych, które się nie poddają w trudnościach i potrafią dać się poprowadzić pośród wszelkich okoliczności.
3 sierpnia 2022

#7 Modlitwa Edyty Stein

To, co długo nie pozwalało jej się modlić – to intelektualna zarozumiałość. To, co torowało drogę do modlitwy – pragnienie poznania prawdy [...]

2 sierpnia 2022

Prawa ręka Generała

Do Karmelu trafiłem tak naprawdę dzięki alumnowi z lubelskiego seminarium duchownego, który pochodził z tej samej parafii, i który był zafascynowany Karmelem.
1 sierpnia 2022

Karmelitańska dusza Papieża Uśmiechu

Niedawno Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że 4 września b.r. odbędzie się w Rzymie beatyfikacja papieża Jana Pawła I, poprzednika św. Jana Pawła II
31 lipca 2022

XVIII Niedziela Zwykła C

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?"
28 lipca 2022

28 lipca: wspomnienie bł. Jana Soretha

Wspomnienie bł. Jana Soretha
28 lipca 2022

#6 Miłość Edyty Stein

Na obrazku z profesji wieczystej umieściła słowa św. Jana od Krzyża: „Moim jedynym powołaniem będzie odtąd bardziej miłować”. Wiele o miłowaniu przeczuwała, zwłaszcza, gdy odkryła Boga: “Miłość jest tym, co najbardziej wolne ze wszystkiego, co istnieje; [...]

27 lipca 2022

Dziś wspomnienie św. Tytusa Brandsmy

Pierwszy raz jako świetego wspominamy dziś, kanonizowanego 15 maja 2022 r. Św. Tytusa Brandsmę.
27 lipca 2022

Dni codzienne Karmelity Świeckiego #6

Tydzień po Wielkiej Nocy nadszedł ten dzień ! Oczekiwany, ale nie upragniony; przekładany, ale nieunikniony – początek generalnego remontu w moim mieszkaniu, w bloku z głębokiego PRL-u. Strategicznie wszystko przemyślane, zaplanowane i przygotowane.
26 lipca 2022

Sensacje XVI wieku, czyli flesze z historii Karmelu #6

Wielkim nieszczęściem jest, gdy dusza jest sama pośród tak wielu niebezpieczeństw. Dlatego też doradzałabym tym, którzy praktykują modlitwę – zwłaszcza na początku – aby starali się o przyjaźń i relacje z osobami, które zajmują się tym samym (Ż 7, 20).[...]
25 lipca 2022

#5 Nadzieja Edyty Stein

Edyta miała, można by powiedzieć, całe wyposażenie intelektualne, by mierzyć się z największymi problemami, jak sama stwierdza: „Nie na darmo wpajano nam stale zasadę, abyśmy do każdej rzeczy podchodzili bez uprzedzeń, odrzucając wszelkie obawy”[...]

24 lipca 2022

XVII Niedziela Zwykła C

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
20 lipca 2022

Wspomnienie Ojca Karmelu, św. Eliasza Proroka

Prorok Eliasz Litania do Świętego Proroka Eliasza Ikona proroka Eliasza, duchowego ojca Karmelu
20 lipca 2022

Symbole Teresy: Chleb powszedni

Rzecz godna uwagi, że w tej jednej tylko prośbie dwakroć toż samo powtarza: naprzód mówi i prosi Ciebie, byś Mu dał chleba powszedniego, a potem dodaje i prosi: Chleba tego daj nam dzisiaj Czyli innymi słowy, prosi niejako Ciebie, Ojcze [... ]
19 lipca 2022

List o. Generała: Z MARYJĄ, SIOSTRĄ: Nadzieja i droga

Maryja, niedokończony obraz, doświadczenie przez które trzeba przejść, przemyśleć, przeżyć na nowo  
19 lipca 2022

Dziewicze zbratanie z Eliaszem

Karmel w swej tradycji przechował bardzo szczególną relację do Maryi, rozumiejąc Ją jako Siostrę. Należy zwrócić uwagę, że Reguła pierwotna Karmelu, dana przez św. Alberta Jerozolimskiego około […]
18 lipca 2022

#4 Wiara Edyty Stein

Wiara to „życie do wewnątrz”, które doprowadza nas do Tajemnicy: [...] aby znaleźć się u bram Tajemnicy, musiałby Pan na drodze intelektu dotrzeć wprzód dogranic samego ratio. [...]