Film o klasztorze w Krakowie – Prądnik Biały

Konwent pw. św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego.

Dnia 27 stycznia 1994 r. odbyła się inauguracja życia zakonnego dwóch wspólnot na Prądniku Białym w Krakowie: Kurii Prowincjalnej i wydawniczej. Wspólnoty te zamieszkały w nowym budynku wzniesionym w latach 1985-1994. Dom zakonny erygowany został dekretem z dnia 8 grudnia 1993 r. Decyzją Rady Prowincjalnej z 17 maja 2008 r. obydwie wspólnoty połączono w jedną.

Obecnie te dwa podmioty, połączone w jedną wspólnotę, realizują ważną misję mającą wpływ na funkcjonowanie Prowincji Krakowskiej OCD. Kuria prowincjalna stanowi centrum administracyjne natomiast Wydawnictwo Karmelitów Bosych (WKB) poprzez liczne publikacje książkowe oraz dwumiesięcznik Głos Karmelu propaguje karmelitańską duchowość. Oprócz tego ojcowie angażują się w prowadzenie rekolekcji dla wspólnot zakonnych oraz świeckich. Są też zaangażowani jako kapelani sióstr.