Efekt zbiórki świątecznej


Zorganizowana w okresie świątecznym zbiórka na potrzeby rodzin wielodzietnych, będących  pod opieką naszych braci z Berdyczowa, przyniosła następujący efekt:

  • Pomoc świąteczna dla rodzin: zebrano 12.767 zł (= 82.985 hrywien). Pozwala to na sfinansowanie opału i wsparcia żywnościowego dla wielu rodzin.

By mieć pogląd na sytuacje warto dodać, że najniższa miesięczna wypłata to 6.500 hrywien (=1.000 zł), a najniższa miesięczna emerytura to 2.600 hrywien (=400 zł).

  • Ferie zimowe dla dzieci: zebrano 3.600 zł (23.400 hrywien). Zdjęcia i wrażenia z wyjazdu pojawiły się już w odrębnym wpisie.

Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc!