Dziewięciośrodowa Nowenna do świętego Józefa w Wadowicach

Karmelici Bosi z Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach serdecznie zapraszają Kapłanów, Osoby Konsekrowane, Rodziny, wszystkich Wiernych do uczestnictwa w Dziewięciośrodowej Wielkiej Nowennie przed marcową uroczystością świętego Józefa.  Zapoczątkowana przez św. Rafała Kalinowskiego, w tym roku będzie odprawiana już po raz 125-ty.

Nowenna rozpocznie się w środę, 22 stycznia i potrwa do 18 marca 2020 roku.

W każdą środę o godzinie 8.00 i 18.00 celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z kazaniem i nabożeństwem.

 Przed Mszą św. o godzinie:

7.30  Odczytanie próśb i podziękowań, Koronka do św. Józefa

 17.15  Odczytanie próśb i podziękowań, Godzinki o Świętym Józefie

Przed wadowickim obrazem świętego Józefa modliło się i wyrażało swoją wdzięczność Bogu wielu wiernych świeckich, sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów, biskupów. Przed tym obrazem modlił się młody Karol Wojtyła, wszak na drugie imię miał Józef. Święty Jan Paweł II w bulli z 16 października 2003 roku napisał: „Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za opiekę, (…) ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim”. Dnia 19 marca 2004 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski nałożył Pierścień papieski na obraz świętego Józefa i nadał naszemu kościołowi tytuł Sanktuarium świętego Józefa. Chcemy też wyrazić Bogu wdzięczność za wszelkie łaski udzielane nam przez wstawiennictwo świętego Józefa.

Serdecznie zapraszamy!

Wadowice, 10 stycznia 2020 r.

o. Grzegorz Irzyk OCD, przeor i kustosz


PROGRAM
od 22 stycznia do 18 marca 2020 roku

Pierwszy dzień – 22 stycznia 2020 r.
8.00 i 18.00 –  Ks. Prałat Tadeusz Kasperek i Księża z parafii św. Piotra w Wadowicach

Drugi dzień – 29 stycznia 2020 r.
8.00 i 18.00 – Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej

Trzeci dzień – 5 lutego 2020 r.
8.00 – Ks. Krzysztof Bogdał – proboszcz parafii we Frydrychowicach
18.00 – ks. Krzysztof Rudzik – proboszcz parafii w Barwałdzie Górnym

Czwarty dzień –  12 lutego 2020 r.
8.00 –  Ks. Jan Giądło – proboszcz parafii w Marcyporębie
18.00 – Ks. Tadeusz Dąbrowski – proboszcz parafii w Kleczy

Piąty dzień – 19 lutego 2020 r.
8.00 –  Ks. Józef Wróbel – proboszcz parafii w Witanowicach
18.00 – O. Marian Zawada OCD– przeor klasztoru w Krakowie

Szósty dzień – 26  lutego 2020 r. –  Środa Popielcowa
8.00 i 18.00 – Księża Pallotyni z Kopca

Siódmy dzień – 4  marca 2020 r.
8.00  – ks. Zbigniew Bizoń – proboszcz parafii w Choczni
18.00 –  ks. Marek Matusik – proboszcz parafii w Łękawicy

Ósmy dzień – 11  marca 2020 r.
8.00 – O. Leszek Stańczewski OCD – kustosz sanktuarium Matki Bożej w Czernej
18.00 – Ks. Jerzy Skórkiewicz – proboszcz parafii w Bachowicach

Dziewiąty dzień – 18 marca 2020 r.
8.00 –  Ks. Infułat Jakub Gil z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
18.00 –  Ks. Prałat Stanisław Jaśkowiec i Księża z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach