Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno – Modlitewny (KREM)


I stniejemy od października 1992 roku przy klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu i jesteśmy grupą otwartą dla wszystkich bez względu na wiek i stan. Naszą patronką jest Najświętsza Maria Panna z Góry Karmel.

Czerpiemy z bogactwa duchowego Karmelu, a centrum naszego życia wspólnotowego stanowi Eucharystia. Pielęgnujemy czytanie i rozważanie Słowa Bożego, modlitwę osobistą i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy również grupą charyzmatyczną i łączy nas podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom – chrzest w Duchu Świętym.

Spotykamy się na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, których dominantą jest uwielbienie Boga. W naszej wspólnocie posługują następujące diakonie: Diakonia Jedności, Diakonia Słowa Bożego, Diakonia Kontemplacyjna, Diakonia Modlitwy Przyczynnej i Diakonia Muzyczna. Posługujemy modlitwą wstawienniczą i modlitwą uwolnienia. Organizujemy czuwania modlitewne. Włączamy się w dzieła ewangelizacyjne i posługę na rzecz parafii. Uczestniczymy w comiesięcznych formacyjnych dniach skupienia, podążając do Jezusa drogą wytyczoną przez świętych Karmelu.