Duszpasterstwo Akademickie "Karmel"


D uszpasterstwo Akademickie „Karmel” od wielu lat służy studentom Krakowa, głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej), lecz przez specyfikę duchowości Karmelu, przyciąga także studentów z pozostałych uczelni wyższych miasta. Głównym zadaniem jest pomoc w integralnym rozwoju młodego człowieka i wprowadzenie go na głębię życia duchowego w szkole świętych Mistrzów karmelitańskich.


Propozycja DA obejmuje przede wszystkim posługę sakramentalną: niedzielną i tygodniową akademicką Mszę św. oraz czas na spowiedź i kierownictwo duchowe. Każdy wtorek jest naznaczony studencką modlitwą wieczorną (adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja karmelitańska) oraz elementami formacji na bazie Słowa Bożego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dzieł Świętych Karmelu. Spotkania przyjmują charakter konferencji, pracy w grupach, dialogu i odwiedzin zaproszonych gości.

Ponadto działają liczne grupy: Chór Akademicki; grupa męska „Mężczyźni Karmelu” oraz żeńska „Kobiety Karmelu”; grupa dyskusyjna „Rozkminiarnia”; grupa młodych małżeństw „Kuźnia Miłości”; grupa absolwencka „Karmel+”. DA daje okazję do nawiązywania, budowania i pogłębiania relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą, co wydaje się odpowiedzą na szczególne zapotrzebowanie dzisiejszych czasów.

Cyklicznie organizowane są dodatkowe inicjatywy w postaci rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, rekolekcji w ciszy (o charakterze pustelniczym), pielgrzymek oraz licznych wyjazdów formacyjnych i integracyjnych (kajaki, góry, itp.)

Dzięki wsparciu dobrodziejów, DA „Karmel” nieustannie poszerza swoją działalność wychodząc do studentów z coraz bogatszą ofertą. Otwarcie w 2016 r. nowej przestrzeni duszpasterskiej daje ku temu nowe możliwości.

Spotkania:


Akademicka Msza św.

niedziela 18:00 (z kolacją)
próba chóru, niedziela godz. 16:00


Główne spotkanie DA

wtorek 19:00 (adoracja w ciszy i prowadzona + spotkanie formacyjne)


Mężczyźni Karmelu

spotkanie modlitewno-formacyjne (wybrany poniedziałek miesiąca godz. 19:00), spotkanie integracyjne (wybrany dzień miesiąca), wyjazd w góry (wybrana sobota miesiąca)


Kobiety Karmelu

spotkanie modlitewno-formacyjne (wybrany poniedziałek miesiąca, godz. 19:00)


Kuźnia Miłości

grupa młodych małżeństw – spotkanie modlitewno-formacyjne (wybrana niedziela miesiąca, godz. 19:30)


Karmel+

grupa absolwencka – czwartek, godz. 19:00 (Adoracja i spotkanie)