Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel


B ractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwane dalej Bractwem Szkaplerznym jest stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych, uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach. Na ziemiach polskich bractwo to istniało od czasu Jagiellonów do zaborów oraz po odzyskaniu niepodległości po dzień dzisiejszy.

Pod kierunkiem karmelitów bosych i duszpasterzy parafialnych formowało się w Polsce sto kilkadziesiąt wspólnot mężczyzn i kobiet, pragnących wzrastać duchowo w karmelitańskiej szkole maryjności. Rozwinęły się one szczególnie podczas obchodów 750–lecia szkaplerza karmelitańskiego oraz dzięki promocji tego nabożeństwa przez św. Jana Pawła II i nasz Zakon.

Dla członków bractwa w Kościele wydano w ostatnim czasie Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, zawarte w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zatwierdzonym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 2474/95/L z dnia 5.01.1996 r., oraz dla wersji polskojęzycznej, Prot. N. 927/98/L, pismo z dnia 18.10.2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011). Ponadto w zakresie prawnym, poszczególne okręgi i prowincje zakonne opracowują i przedstawiają zgodnie z Normami do aprobaty swoje partykularne statuty, regulujące działalność bractwa istniejącego na ich terytorium.

Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium szesnastu diecezji wchodzących w skład pięciu metropolii kościelnych: częstochowskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i przemyskiej. W ich skład wchodzą więc także następujące diecezje: radomska, sosnowiecka, gliwicka, opolska, bielsko–żywiecka, kielecka, tarnowska, sandomierska, siedlecka, rzeszowska i zamojsko – lubaczowska.

W nowym Statucie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych na terenie Europy, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD w dniu 14 listopada 2015 roku (Prot. 165/2015 DF), troską objęto także wspólnoty bractwa podlegające pod jurysdykcję naszej Prowincji Krakowskiej na terenie Europy.

Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny – spełniając zwykłe warunki oraz składając lub odnawiając przyrzeczenia zachowania zobowiązań wynikających z przynależności do bractwa – w następujące dni (DSPA, NPBS 18.9):

 • w dniu wstąpienia do bractwa,
 • we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
 • w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
 • w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
 • w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
 • w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
 • w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
 • w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).

Członkowie bractwa, naśladując Dziewicę modlącą się, zobowiązani są do stałego poświęcania pewnego czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie wewnętrznej, w  miarę możliwości do częstego uczestnictwa w Eucharystii, odmawiania jakiejś części Liturgii Godzin (lub kilku psalmów, różańca świętego bądź innych podobnych modlitw) lub poświęcania pewnego czasu na czytanie duchowne; w ciągu dnia powinni wzywać pomocy Maryi, uciekać się pod Jej opiekę oraz kierować do Niej swoje myśli i uczucia.

Bractwo Szkaplerzne w parafii można erygować wówczas, gdy:
 • Do istniejącej w parafii Księgi przyjętych do Szkaplerza świętego jest już wpisana większa liczba osób aktualnie żyjących;
 • Przynajmniej kilkanaście spośród niech pragnie nie tylko nosić Szkaplerz, lecz także współtworzyć regularne Bractwo Szkaplerzne;
 • Osoby te zapoznały się z duchowością maryjną i karmelitańską podczas specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkań, a także złożyły pisemne deklaracje osobistego zaangażowania w tworzenie Bractwa Szkaplerznego;
 • Proboszcz parafii uzyskał zezwolenie Biskupa diecezjalnego.

Po wypełnieniu wyżej wymienionych warunków Przełożony Generalny Zakonu Karmelitów Bosych eryguje bractwo.parallax background


Bractwo szkaplerzne (Rodzina szkaplerzna) w układzie diecezjalnym

Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) w Polsce obejmuje terytorium 16 Diecezji wchodzących w skład Metropolii kościelnych: Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej. W ich skład wchodzą więc następujące Diecezje: Radomska, Sosnowiecka, Gliwicka, Opolska, Bielsko-Żywiecka, Kielecka, Tarnowska, Sandomierska, Siedlecka, Rzeszowska i Zamojsko-Lubaczowska.

Zapraszamy do wspólnot Bractwa Szkaplerznego i grup Rodziny Szkaplerznej oraz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej na comiesięczne spotkania w następujących miejscowościach:

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Bielsko - Biała Parafia NMP Królowej Polski (Salwatorianie)
 • Kaniów Parafia Niepokalanego Serca NMP
 • Rychwałd Parafia Św. Mikołaja Biskupa

Inne grupy:

 • Kamesznica Parafia Najświętszego Imienia Maryi
 • Pisarzowice Parafia Św. Marcina
 • Gierałtowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Głębowice k. Osieka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Godziszka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Międzyrzecze Górne Parafia Św. Marcina i MB Szkaplerznej

Archidiecezja Częstochowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Częstochowa Parafia Św. Pierwszych Męczenników Polski
 • Mierzyn Parafia Św. Mikołaja BW
 • Zawiercie Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Inne grupy:

 • Częstochowa Parafia św. Melchiora Grodzieckiego
 • Częstochowa Parafia św. Wojciecha BM
 • Gomunice Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych
 • Koziegłówki NMP Szkaplerznej i św. Antoniego z Padwy.
 • Częstochowa – Rząsawy Parafia MB z Góry Karmel

Archidiecezja Katowicka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Bieruń Nowy Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Goczałkowice Zdrój Parafia Św. Jerzego
 • Jejkowice Parafia MB Szkaplerznej i Św. Piusa X
 • Katowice – Bogucice Parafia Św. Szczepana i MB Boguckiej
 • Łaziska Górne Parafia Męczeństwa św. Jana Chrz.
 • Mysłowice Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Mysłowice - Bończyk Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 • Piekary Śl. Brzozowice – Kamień Parafia Śś. Ap. Piotra i P.
 • Pszczyna Parafia Miłosierdzia Bożego
 • Pszczyna Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstoch.
 • Pszczyna Parafia Wszystkich Świętych i MB Różańcowej
 • Ruda Śląska – Godula Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 • Ruda Śląska – Orzegów Parafia św. Michała Archanioła
 • Studzienice k. Pszczyny Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Świętochłowice - Piaśniki Parafia NSPJ
 • Tychy Parafia Św. Benedykta Opata
 • Tychy Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Tychy Parafia Św. Krzysztofa
 • Tychy- Czułów Parafia Krzyża Świętego
 • Wodzisław Śląski Parafia Wniebowzięcia NMP
 • Żory Parafia Św. Ap. Filipa i Jakuba

Inne grupy:

 • Brzeźce Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Jankowice k. Pszczyny Parafia Św. Izydora
 • Katowice Parafia Św. Piotra i Pawła
 • Lędziny Parafia Matki Bożej Różańcowej
 • Poręba k. Pszczyny Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
 • Imielin Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Rybnik Parafia Św. Wawrzyńca

Diecezja Gliwicka

Inne grupy:

 • Gliwice Parafia Św. Rodziny Misjonarze Świętej Rodziny
 • Gliwice - Łabędy Parafia Wniebowzięcia NMP

Archidiecezja Krakowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Chrzanów Kościelec Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Czerna sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
 • Kraków k-ł Niepok. Pocz. NMP (karmelici bosi, Rakowicka)
 • Libiąż Parafia Św.Barbary
 • Nowy Targ Parafia Jadwigi Królowej

Inne grupy:

 • Łętownia k. Suchej Besk. Parafia Św. Ap. Szymona i Judy T.
 • Pogorzyce k. Chrzanowa Parafia MB Królowej Polski
 • Dulowa Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Witów Salezjanie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Zubrzyca Dolna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Kielecka

Inne grupy:

 • Ćmińsk Parafia Trójcy Przenajświętszej i MB Szkaplerznej
 • Węgleszyn Parafia św. Andrzeja Apostoła
 • Narama Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Opolska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Głuchołazy Parafia Św. Wawrzyńca
 • Kędzierzyn – Koźle Parafia Ducha Św. i NMP M. Kościoła
 • Krapkowice Parafia Św. Mikołaja
 • Opole Parafia ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła

Inne grupy:

 • Kolonowskie Parafia Niepokalanego Serca Maryi
 • Chrząszczyce k. Prószkowa Parafia MB Szkaplerznej
 • Grabina Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Archidiecezja Lubelska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Chełm Parafia św. Matki Teresy z Kalkuty
 • Inne grupy:

  • Kiełczewice Maryjskie Parafia Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia NMP
  • Abramów Parafia Matki Bożej Karmelitańskiej

Archidiecezja Przemyska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Drohobyczka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Jarosław Parafia Chrystusa Króla
 • Jedlicze Parafia Św. Antoniego i Św. Łukasza
 • Krosno Parafia Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli
 • Leżajsk Parafia Trójcy Świętej
 • Leżajsk Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • Przemyśl karmelici bosi Parafia Św. Teresy od Jezusa
 • Przemyśl Parafia Św. Trójcy
 • Ustrzyki Dolne Parafia Św. Józefa Robotnika

Inne grupy:

 • Krosno Parafia Farna Trójcy Przenajświętszej Bazylika Krosno – Turaszówka Parafia NSPJ
 • Lutowiska k. Ustrzyk Dolnych Parafia Św. Stanisława B i M
 • Ostrów k. Przemyśla Parafia św. Marii Magdaleny
 • Kąkolówka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Rozbórz Okrągły Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Stubno Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Szymbark k. Gorlic Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Ujkowice Parafia MB Szkaplerznej i św. Michała Archanioła
 • Zarszyn Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Marcina

Diecezja Radomska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Radom Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Skarżysko – Kamienna Sanktuarium MB Miłosierdzia

Inne grupy:

 • Końskie Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Diecezja Rzeszowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Górno Parafia Ofiarowania NMP
 • Poręby Dymarskie Parafia ŚŚ. Stanisława i Wojciecha
 • Rzeszów Parafia Św. Józefa
 • Rzeszów Parafia Św. Krzyża
 • Rzeszów - Słocina Parafia Św. Rocha
 • Rzeszów Parafia Farna Św. Wojciecha i Stanisława
 • Trzciana Parafia Św. Wawrzyńca i MB Niepokalanej
 • Zaczernie Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Inne grupy:

 • Kolbuszowa Górna Parafia MB Wspomożenia Wiernych
 • Miłocin Parafia Św. Huberta
 • Rzeszów Parafia Chrystusa Króla
 • Rzeszów Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Tarnowiec Parafia Narodzenia NMP Sankt. MB Zawierzenia
 • Zabierzów - Racławówka Parafia Wszystkich Świętych

Diecezja Sandomierska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Stalowa Wola Rozwadów Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Tarnobrzeg Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Inne grupy:

 • Raków Parafia Św. Trójcy Sankt. MB Cudownej Przemiany
 • Waśniów k. Ostrowca Świętokrz. Parafia Św. Piotra i Pawła
 • Wojciechowice k. Opatowa Parafia św. Wojciecha B.M.

Diecezja Sosnowiecka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Będzin Syberka Parafia Nawiedzenia NMP
 • Sosnowiec Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus

Inne grupy:

 • Siemonia k. Będzina Parafia Wszystkich Świętych
 • Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Małe Parafia NMP z GK
 • Sosnowiec – Milowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Siedlecka

Inne grupy:

 • Biała Podlaska Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
 • Krzewica k. Międzyrzeca Podl. Parafia MB Szkaplerznej

Diecezja Tarnowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Brzesko Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła

Inne grupy:

 • Bruśnik Sanktuarium NMP Wniebowziętej
 • Brzozów Parafia Przemienienia Pańskiego
 • Lipnica Murowana Parafia św. Andrzeja Apostoła
 • Tarnów - na Burku Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Dąbrowa Tarnowska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Dobra k. Limanowej Sanktuarium MB Szkaplerznej
 • Korzenna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Moszczenica Małopolska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Strzelce Wielkie Parafia Św. Sebastiana i MB Szkaplerznej
 • Szynwałd Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Inne grupy:

 • Nabróż Parafia Wniebowzięcia NMP Sankt.MB Szkaplerznej
 • Frampol Parafia Św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej
 • Łabunie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.