Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel


B ractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwane dalej Bractwem Szkaplerznym jest stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych, uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach. Na ziemiach polskich bractwo to istniało od czasu Jagiellonów do zaborów oraz po odzyskaniu niepodległości po dzień dzisiejszy.

Pod kierunkiem karmelitów bosych i duszpasterzy parafialnych formowało się w Polsce sto kilkadziesiąt wspólnot mężczyzn i kobiet, pragnących wzrastać duchowo w karmelitańskiej szkole maryjności. Rozwinęły się one szczególnie podczas obchodów 750–lecia szkaplerza karmelitańskiego oraz dzięki promocji tego nabożeństwa przez św. Jana Pawła II i nasz Zakon.

Dla członków bractwa w Kościele wydano w ostatnim czasie Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, zawarte w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zatwierdzonym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 2474/95/L z dnia 5.01.1996 r., oraz dla wersji polskojęzycznej, Prot. N. 927/98/L, pismo z dnia 18.10.2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011). Ponadto w zakresie prawnym, poszczególne okręgi i prowincje zakonne opracowują i przedstawiają zgodnie z Normami do aprobaty swoje partykularne statuty, regulujące działalność bractwa istniejącego na ich terytorium.

Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium szesnastu diecezji wchodzących w skład pięciu metropolii kościelnych: częstochowskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i przemyskiej. W ich skład wchodzą więc także następujące diecezje: radomska, sosnowiecka, gliwicka, opolska, bielsko–żywiecka, kielecka, tarnowska, sandomierska, siedlecka, rzeszowska i zamojsko – lubaczowska.

W nowym Statucie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych na terenie Europy, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD w dniu 14 listopada 2015 roku (Prot. 165/2015 DF), troską objęto także wspólnoty bractwa podlegające pod jurysdykcję naszej Prowincji Krakowskiej na terenie Europy.

Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny – spełniając zwykłe warunki oraz składając lub odnawiając przyrzeczenia zachowania zobowiązań wynikających z przynależności do bractwa – w następujące dni (DSPA, NPBS 18.9):

 • w dniu wstąpienia do bractwa,
 • we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
 • w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
 • w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
 • w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
 • w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
 • w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
 • w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).

Członkowie bractwa, naśladując Dziewicę modlącą się, zobowiązani są do stałego poświęcania pewnego czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie wewnętrznej, w  miarę możliwości do częstego uczestnictwa w Eucharystii, odmawiania jakiejś części Liturgii Godzin (lub kilku psalmów, różańca świętego bądź innych podobnych modlitw) lub poświęcania pewnego czasu na czytanie duchowne; w ciągu dnia powinni wzywać pomocy Maryi, uciekać się pod Jej opiekę oraz kierować do Niej swoje myśli i uczucia.

Bractwo Szkaplerzne w parafii można erygować wówczas, gdy:
 • Do istniejącej w parafii Księgi przyjętych do Szkaplerza świętego jest już wpisana większa liczba osób aktualnie żyjących;
 • Przynajmniej kilkanaście spośród niech pragnie nie tylko nosić Szkaplerz, lecz także współtworzyć regularne Bractwo Szkaplerzne;
 • Osoby te zapoznały się z duchowością maryjną i karmelitańską podczas specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkań, a także złożyły pisemne deklaracje osobistego zaangażowania w tworzenie Bractwa Szkaplerznego;
 • Proboszcz parafii uzyskał zezwolenie Biskupa diecezjalnego.

Po wypełnieniu wyżej wymienionych warunków Przełożony Generalny Zakonu Karmelitów Bosych eryguje bractwo.parallax background


Bractwo szkaplerzne (Rodzina szkaplerzna) w układzie diecezjalnym

Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) w Polsce obejmuje terytorium 16 Diecezji wchodzących w skład Metropolii kościelnych: Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej. W ich skład wchodzą więc następujące Diecezje: Radomska, Sosnowiecka, Gliwicka, Opolska, Bielsko-Żywiecka, Kielecka, Tarnowska, Sandomierska, Siedlecka, Rzeszowska i Zamojsko-Lubaczowska.

Zapraszamy do wspólnot Bractwa Szkaplerznego i grup Rodziny Szkaplerznej oraz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej na comiesięczne spotkania w następujących miejscowościach:

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Bielsko - Biała Parafia NMP Królowej Polski (Salwatorianie)
 • Kaniów Parafia Niepokalanego Serca NMP
 • Rychwałd Parafia Św. Mikołaja Biskupa

Inne grupy:

 • Kamesznica Parafia Najświętszego Imienia Maryi
 • Pisarzowice Parafia Św. Marcina
 • Gierałtowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Głębowice k. Osieka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Godziszka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Międzyrzecze Górne Parafia Św. Marcina i MB Szkaplerznej

Archidiecezja Częstochowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Częstochowa Parafia Św. Pierwszych Męczenników Polski
 • Mierzyn Parafia Św. Mikołaja BW
 • Zawiercie Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Inne grupy:

 • Częstochowa Parafia św. Melchiora Grodzieckiego
 • Częstochowa Parafia św. Wojciecha BM
 • Gomunice Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych
 • Koziegłówki NMP Szkaplerznej i św. Antoniego z Padwy.
 • Częstochowa – Rząsawy Parafia MB z Góry Karmel

Archidiecezja Katowicka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Bieruń Nowy Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Goczałkowice Zdrój Parafia Św. Jerzego
 • Jejkowice Parafia MB Szkaplerznej i Św. Piusa X
 • Katowice – Bogucice Parafia Św. Szczepana i MB Boguckiej
 • Łaziska Górne Parafia Męczeństwa św. Jana Chrz.
 • Mysłowice Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Mysłowice - Bończyk Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 • Piekary Śl. Brzozowice – Kamień Parafia Śś. Ap. Piotra i P.
 • Pszczyna Parafia Miłosierdzia Bożego
 • Pszczyna Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstoch.
 • Pszczyna Parafia Wszystkich Świętych i MB Różańcowej
 • Ruda Śląska – Godula Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 • Ruda Śląska – Orzegów Parafia św. Michała Archanioła
 • Studzienice k. Pszczyny Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Świętochłowice - Piaśniki Parafia NSPJ
 • Tychy Parafia Św. Benedykta Opata
 • Tychy Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Tychy Parafia Św. Krzysztofa
 • Tychy- Czułów Parafia Krzyża Świętego
 • Wodzisław Śląski Parafia Wniebowzięcia NMP
 • Żory Parafia Św. Ap. Filipa i Jakuba

Inne grupy:

 • Brzeźce Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Jankowice k. Pszczyny Parafia Św. Izydora
 • Katowice Parafia Św. Piotra i Pawła
 • Lędziny Parafia Matki Bożej Różańcowej
 • Poręba k. Pszczyny Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
 • Imielin Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Rybnik Parafia Św. Wawrzyńca

Diecezja Gliwicka

Inne grupy:

 • Gliwice Parafia Św. Rodziny Misjonarze Świętej Rodziny
 • Gliwice - Łabędy Parafia Wniebowzięcia NMP

Archidiecezja Krakowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Chrzanów Kościelec Parafia Św. Jana Chrzciciela
 • Czerna sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
 • Kraków k-ł Niepok. Pocz. NMP (karmelici bosi, Rakowicka)
 • Libiąż Parafia Św.Barbary
 • Nowy Targ Parafia Jadwigi Królowej

Inne grupy:

 • Łętownia k. Suchej Besk. Parafia Św. Ap. Szymona i Judy T.
 • Pogorzyce k. Chrzanowa Parafia MB Królowej Polski
 • Dulowa Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Witów Salezjanie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Zubrzyca Dolna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Kielecka

Inne grupy:

 • Ćmińsk Parafia Trójcy Przenajświętszej i MB Szkaplerznej
 • Węgleszyn Parafia św. Andrzeja Apostoła
 • Narama Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Opolska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Głuchołazy Parafia Św. Wawrzyńca
 • Kędzierzyn – Koźle Parafia Ducha Św. i NMP M. Kościoła
 • Krapkowice Parafia Św. Mikołaja
 • Opole Parafia ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła

Inne grupy:

 • Kolonowskie Parafia Niepokalanego Serca Maryi
 • Chrząszczyce k. Prószkowa Parafia MB Szkaplerznej
 • Grabina Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Archidiecezja Lubelska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Chełm Parafia św. Matki Teresy z Kalkuty
 • Inne grupy:

  • Kiełczewice Maryjskie Parafia Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia NMP
  • Abramów Parafia Matki Bożej Karmelitańskiej

Archidiecezja Przemyska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Drohobyczka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Jarosław Parafia Chrystusa Króla
 • Jedlicze Parafia Św. Antoniego i Św. Łukasza
 • Krosno Parafia Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli
 • Leżajsk Parafia Trójcy Świętej
 • Leżajsk Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • Przemyśl karmelici bosi Parafia Św. Teresy od Jezusa
 • Przemyśl Parafia Św. Trójcy
 • Ustrzyki Dolne Parafia Św. Józefa Robotnika

Inne grupy:

 • Krosno Parafia Farna Trójcy Przenajświętszej Bazylika Krosno – Turaszówka Parafia NSPJ
 • Lutowiska k. Ustrzyk Dolnych Parafia Św. Stanisława B i M
 • Ostrów k. Przemyśla Parafia św. Marii Magdaleny
 • Kąkolówka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Rozbórz Okrągły Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Stubno Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Szymbark k. Gorlic Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Ujkowice Parafia MB Szkaplerznej i św. Michała Archanioła
 • Zarszyn Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Marcina

Diecezja Radomska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Radom Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Skarżysko – Kamienna Sanktuarium MB Miłosierdzia

Inne grupy:

 • Końskie Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Diecezja Rzeszowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Górno Parafia Ofiarowania NMP
 • Poręby Dymarskie Parafia ŚŚ. Stanisława i Wojciecha
 • Rzeszów Parafia Św. Józefa
 • Rzeszów Parafia Św. Krzyża
 • Rzeszów - Słocina Parafia Św. Rocha
 • Rzeszów Parafia Farna Św. Wojciecha i Stanisława
 • Trzciana Parafia Św. Wawrzyńca i MB Niepokalanej
 • Zaczernie Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Inne grupy:

 • Kolbuszowa Górna Parafia MB Wspomożenia Wiernych
 • Miłocin Parafia Św. Huberta
 • Rzeszów Parafia Chrystusa Króla
 • Rzeszów Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Tarnowiec Parafia Narodzenia NMP Sankt. MB Zawierzenia
 • Zabierzów - Racławówka Parafia Wszystkich Świętych

Diecezja Sandomierska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Stalowa Wola Rozwadów Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Tarnobrzeg Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Inne grupy:

 • Raków Parafia Św. Trójcy Sankt. MB Cudownej Przemiany
 • Waśniów k. Ostrowca Świętokrz. Parafia Św. Piotra i Pawła
 • Wojciechowice k. Opatowa Parafia św. Wojciecha B.M.

Diecezja Sosnowiecka

Bractwa i Wspólnoty:

 • Będzin Syberka Parafia Nawiedzenia NMP
 • Sosnowiec Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus

Inne grupy:

 • Siemonia k. Będzina Parafia Wszystkich Świętych
 • Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Małe Parafia NMP z GK
 • Sosnowiec – Milowice Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Siedlecka

Inne grupy:

 • Biała Podlaska Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
 • Krzewica k. Międzyrzeca Podl. Parafia MB Szkaplerznej

Diecezja Tarnowska

Bractwa i Wspólnoty:

 • Brzesko Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła

Inne grupy:

 • Bruśnik Sanktuarium NMP Wniebowziętej
 • Brzozów Parafia Przemienienia Pańskiego
 • Lipnica Murowana Parafia św. Andrzeja Apostoła
 • Tarnów - na Burku Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Dąbrowa Tarnowska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Dobra k. Limanowej Sanktuarium MB Szkaplerznej
 • Korzenna Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Moszczenica Małopolska Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
 • Strzelce Wielkie Parafia Św. Sebastiana i MB Szkaplerznej
 • Szynwałd Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Inne grupy:

 • Nabróż Parafia Wniebowzięcia NMP Sankt.MB Szkaplerznej
 • Frampol Parafia Św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej
 • Łabunie Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika