Bractwo Dzieciątka Jezus


M ala Strana, mniejsze Praskie miasto położone u podnóża Praskiego Grodu, dziś dzielnica Pragi jest jedną z najatrakcyjniejszą i najciekawszych części miasta stołecznego Czech.

Pałace, ogrody, domy mieszczańskie , place, a zwłaszcza kościoły nadają Malej Stranie wyjątkowy charakter. W tej dzielnicy zwróconej frontem do ulicy Karmelickiej stoi kościół Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Spośród innych kościołów wyróżnia się nie tylko architekturą i wystrojem artystycznym, ale znany jest głównie z tego że znajduje się w nim otoczona kultem figurka Dzieciątka Jezus. Kto tylko wejdzie do tego kościoła Karmelitów Bosych zachwyci się wytwornością ołtarza Dzieciątka Jezus.

Figurka umieszczona jest na ołtarzu, wysokości 50 cm ubrana w piękne królewskie szaty. Na jej głowie spoczywa złota korona dar Ojca św. Benedykta XVI. Dzieciątko w lewej ręce trzyma kulę z krzyżem prawą zaś błogosławi. Oblicze Jego pełne jest łaskawości i majestatu.

Historia Kultu Dzieciątka Jezus

Kult ma swoją długą i bogatą tradycję w zakonie karmelitańskim. W 1624r.w Pradze wybudowano klasztor karmelitański i kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Dzięki darowanej przez księżnę Polyxenę mnichom figurce Dzieciątka Jezus stał się on miejscem kultu tegoż Dzieciątka. Podczas najazdu szwedzkiego lud Pragi zanosił błagalne modlitwy do Dzieciątka o ratunek i stał się cud. Szwedzi odstąpili od oblężenia. Odtąd cześć do Dzieciątka Jezus rozlała się na całe Czechy, później Europę , a w XIX w. dotarła do Ameryki i Australii. Praga stała się światowym centrum kultu.

Dzieciątko Jezus objawia Swoją Wolę

W czasie, gdy w Pradze dzięki o. Cyrylowi od Matki Bożej rozwijał się kult Dzieciątka Jezus, we Francji w Beaune w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych, Dzieciątko objawiło się siostrze Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu( 1619-1648) i powiedziało jak należy Je czcić. Dzieciątko ukazało się jej w wieku 2 lat i przekazało, aby Je czcić od chwili wcielenia do 12 roku życia. Każdego 25 dnia miesiąca odmawiać małą koronkę oraz założyć stowarzyszenie modlitewne. Należy odmawiać nowennę przed Bożym Narodzeniem, a także czcić miesiąc Jezusowy od 25 grudnia do 25 stycznia.

Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus

Formą czci którą Dzieciątko objawiło św. Małgorzacie są stowarzyszenia, czyli bractwa zrzeszające wiernych którzy dążą do doskonałej miłości w świecie według ducha dziecięctwa Bożego.

Tą „małą drogę” do świętości ukazała nam swoim życiem karmelitanka bosa z Lisieux we Francji św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897). Do pójścia tą drogą zachęcał o. Anzelm Gądek pisząc” Bo Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dziecięciu na nasz język…”