Cud do kanonizacji Hiacynty i Franciszka, rodzeństwa z Fatimy

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Cud zatwierdzony do kanonizacji Hiacynty i Franciszka Marto, rodzeństwa z Fatimy

Cud do kanonizacji błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto wydarzył się 3 marca 2013 r. w mieście Juranda w archidiecezji Olinda-Recife w północno-wschodniej Brazylii. Bawiący się z siostrą pięciolatek Łukasz Maeda de Oliveira, syn małżonków Jana Baptysty i Lucili Yurie wypadł w domu swojego dziadka przez okno z wysokości ponad 6 metrów i odniósł poważny uraz głowy, uderzając nią e beton. Jego czaszka została rozbita i część materii mózgowej wypłynęła na zewnątrz. Chłopiec został przewieziony w stanie śpiączki do szpitala w Campo Mourao, gdzie lekarze określili jego stan jako krytyczny. Stwierdzili, że ma minimalne szanse na przeżycie, a nawet jeśli by to nastąpiło, pozostawałby w stanie wegetatywnym i w najlepszym przypadku byłby do końca życia niepełnosprawnym umysłowo. Rodzice Łukasza byli przekonani, że życie ich dziecka może uratować tylko cud. Dlatego ojciec modlił się żarliwie do Matki Bożej Fatimskiej o do błogosławionych Franciszka i Hiacynty, aby przyszli synowi z pomocą. Rodzice zadzwonili nadto z prośbą o modlitwę do klasztoru sióstr karmelitanek bosych w Campo Mourao, które zgromadziły się przed relikwiami błogosławionych Franciszka i Hiacynty, by błagać za ich wstawiennictwem o uzdrowienie Łukasza. I dobry Bóg wysłuchał tej modlitwy, którą zanosili także krewni i bliscy całej rodziny chłopca. Otóż 9 marca Łukasz niespodziewanie wybudził się z śpiączki i zaczął normalnie mówić. Za kilka dni, 15 marca wyszedł ze szpitala o własnych siłach, sprawny fizycznie, psychicznie i umysłowo. Lekarze stwierdzili, że jego uzdrowienie było nagłe i całkowite, po ludzku mówiąc – niewytłumaczalne. Wypadek nie pozostawił żadnych negatywnych skutków dla jego organizmu. Zespół medyczny wydał orzeczenie, że z naukowego punktu widzenia nie da się wyjaśnić tego przypadku, w którym nastąpiła „restitutio ad integrum” tj. uzupełnienie części materii mózgowej, która wypłynęła z głowy dziecka podczas uderzenia nią o beton w momencie spadnięcia z okna z wysokości 6 metrów.

Stanowisko lekarzy brazylijskich 2 lutego 2017 r. potwierdziła konsulta medyczna Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zaś konsultorzy teolodzy oraz kardynałowie i biskupi, członkowie Kongregacji stwierdzili, że uzdrowienie, z teologicznego punktu widzenia, należy przypisać wstawiennictwu błogosławionych wizjonerów fatimskich, gdyż do ich pośrednictwa zgodnie zwracali się modlitwie rodzice i krewni dziecka oraz mniszki karmelitanki bose z klasztoru w Campo Mourao. Papież Franciszek 23 marca 2017 uznał uzdrowienie Łukasza Maeda de Oliveira za cud do kanonizacji błogosławionych Franciszka i Hiacynty, nakazał opublikować stosowny dekret i podczas konsystorza z 20 kwietnia 2017 r. wyznaczył datę tej kanonizacji na 13 maja w Fatimie, w stulecie tamtejszych objawień (1). Na kanonizację przybył oczywiście także uzdrowiony Łukasz ze swoimi rodzicami


(1) www.infovaticana.it [2.01.2018]