Cud do beatyfikacji o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Cud zatwierdzony do beatyfikacji o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus (Grialou)

W dniu 3 marca 2016 r. Papież Franciszek, podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato SDB, zatwierdził cud do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus (Henryka Grialou), karmelity bosego, założyciela instytutu Notre-Dame de Vie. Był on Francuzem, żył w latach 1894-1967. Był. m.in. definitorem generalnym i zarządzał zakonem jako wikariusz w latach 1954-1955, po śmierci generała, o. Sylweriusza od św. Teresy. Jest autorem poczytnych książek pt. „Chcę widzieć Boga” i „Jestem córką Kościoła”, przetłumaczonych na wiele języków. Heroiczność cnót o. Eugeniusza ogłosił w 2011 r. Benedykt XVI. Zatwierdzony cud dotyczy uzdrowienia niemowlęcia, Matthiasa Eraly z Belgii, którego życie było zagrożone ze względu na zwężenie przełyku spowodowane pojawieniem się złośliwego naczyniaka, uniemożliwiającego przyjmowanie pokarmu.

Uzdrowiony chłopiec Eraly urodził się 26 sierpnia 1986 r. Z powodu naczyniaka w przełyku, już 5 września został poddany zabiegowi chirurgicznemu, podczas którego lekarze dokonali całkowitego usunięcia schorzenia. Niestety już 8 września niemowlę doświadczyło wielkiego krwotoku wewnętrznego, co zmusiło do kolejnego zabiegu chirurgicznego. Przełyk Matthiasa pozostawał ciągle zablokowany i dziecko było karmione kroplówką. Po kilku dniach lekarze postanowili posłużyć się drenażem wstawionym do przełyku, by podawać w ten sposób podawać dziecku pożywienie. Rokowania nie były jednak pocieszające.

Równocześnie rodzice i krewni dziecka modlili się o jego uzdrowienie za przyczyną Sługi Bożego o. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. Promotorką tej modlitwy była s. Alina od św. Teresy Eraly, ciotka dziecka, karmelitanka bosa z klasztoru w Montrealu w Kanadzie, która znała Sługę Bożego osobiście jako karmelitę bosego i korzystała z jego kierownictwa duchowego (1). Posłała rodzicom Matthiasa obrazki o. Eugeniusza i jego biografię, zachęcając do wspólnej modlitwy, która stawała się coraz to gorliwsza, bo lekarze bezradnie rozkładali ręce i 26 października matka niemowlęcia zanotowała w swym dzienniczku, że uzdrowić je może tylko cud. Nazajutrz zaś napisała: „Cud miał miejsce dzisiaj”. Bo rzeczywiście, nocą w niewytłumaczalny sposób zniknęła rurka drenażowa z przełyku Matthiasa, a rankiem mógł być normalnie karmiony i z dnia na dzień przybierał na wadze „jak startujący samolot” (według określenia jednego z lekarzy). Po trzech dniach chłopczyk wrócił do domu w doskonałym zdrowiu, bez dalszych komplikacji. Wzrastał jako zdrowy chłopiec i wizyty lekarskie “ab inspectione” w 1993 i 2008 r. potwierdziły bardzo dobry jego stan zdrowotny (2).

Proces diecezjalny o domniemanym cudzie przeprowadzono od 2 listopada do 14 marca w Lowanium w Belgii z procesem rogatoryjnym w Montrealu w Kanadzie, gdzie była przesłuchana wspomniana s. Alina, karmelitanka bosa, ciotka uzdrowionego. Uzdrowienie uznali za niewytłumaczalne lekarze konsulty medycznej z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, którzy obradowali 28 maja i 24 września 2015 r. Z kolei teolodzy konsultorzy Kongregacji, a potem także kongres biskupów i kardynałów wskazali na powiązanie pomiędzy wzywaniem wstawiennictwa Sługi Bożego o. Marii-Eugeniusza a wyzdrowieniem i wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie uznania go za cudowne z teologicznego punktu widzenia.

Beatyfikacja o. Eugeniusza odbyła się 19 listopada 2016 r. w parku ekspozycji w Awinionie.


(1) Avenionen. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Mariae-Eugenii a Jesu Infante (in saeculo Hernrici Grialou). Positio super miro, Roma 2015, s. 24.

(2) Tamże, s. 6.