Film: Centrum Kultury w Makebuko

Od 2009 roku Fundacja Barceló z Majorki w Hiszpanii wspiera edukację afrykańskich dzieci na poziomie szkoły podstawowej i średniej w miejscowości Makebuko i okolicach. Jest to miejsce oddalone 23 km od Gitegi, stolicy Burundi, gdzie znajduje się jeden z naszych karmelitańskich klasztorów Prowincji Krakowskiej.  

W 2012 uczniowie wspierani przez Fundację poprosili o miejsce do nauki i spędzania czasu pozaszkolnego w tym środowisku wiejskim, pozbawionym dobrych warunków w tym zakresie. 

Zaczęli też w tej kwestii modlić się do św. Teresy od Jezusa. Jednocześnie trwały poszukiwania sponsorów, gotowych zakupić teren pod budowę biblioteki i czytelni, które funkcjonowałyby pod opieką burundyjskich karmelitów bosych. Budowa została ukończona w roku jubileuszu 500-lecia narodzin św. Teresy z Avila. Inauguracja miała miejsce 31 sierpnia 2015 r., a poświęcenia dokonał Arcybiskup Gitegi. 

Miejsce jest otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują warunków do nauki, a takich osób jest bardzo wiele. W tym roku zapisanych jest 101 dzieci, ale w poprzednich latach liczba sięgała nawet 185 podopiecznych. Personel, który opiekuje się dziećmi i dba o centrum jest finansowany przez wspomnianą fundację. Niekiedy pomieszczenia są wykorzystywane także na potrzeby różnych inicjatyw kulturalnych, finansowanych przez różnych dobrodziejów. W planach jest jeszcze projekt budowy zaplecza sanitarnego, które będzie podlegało pod Papieskie Dzieła Misyjne.