Bożonarodzeniowe życzenia Prowincjała

Ukazała się dobroć i miłość, Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi. (Tt 3,4)

Drodzy Siostry i Bracia,

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen pokoju i radości. Betlejemski żłóbek kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga. Pochylając się nad tajemnicą Boga Wcielonego, stajemy w zadziwieniu nad tajemnicami ukrytymi w ciszy Betlejemskiej Nocy. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi, by przynieść ludziom zbawienie. Bóg schodzi ku człowiekowi, by wyprowadzić go z nocy grzechu ku światłu nowemu życia.

Niech Narodzenie Syna Bożego będzie dla nas drogowskazem do ciągłego nawracania się i podążania za światłem wiary. Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia będą czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa. Maryja, której nasz Zakon zawierzył swoje istnienie i swoją posługę, niech nas w tym wspiera swoją opieką.

Z okazji zbliżających się Świąt życzę, by świętowanie Narodzin Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, stało się dla nas źródłem mocy, nadziei, pokoju i radości ducha. Łącząc się w adoracji Wcielonego Słowa zapewniam o mojej pamięci w modlitwie.

Kraków, Boże Narodzenie 2016 r.

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał