Bóg otwiera nam oczy

„Bóg otwiera nam nasze oczy”.

W okresie Wielkanocnym pojawia się dość często fragment Ewangelii św. Łukasza o uczniach z Emaus. Uczniach, którzy tak byli zajęci własnymi emocjami, swoim stanem wewnętrznym, tym co aktualnie przeżywali, że nie rozpoznali Jezusa, który do nich podszedł, z nimi przebywał i do nich mówił. A w końcu wyjaśniał im Pisma i pokazał im, że to jest On, żywy i zmartwychwstały.

Św. Teresa od Jezusa pokazuje nam, że z nami w rzeczywistości jest bardzo podobnie. My też mamy swoje przeżycia, które często są tak silne w nas, że nie widzimy tego, że On jest blisko. Jezus także nam, i mnie i Tobie, chce otwierać oczy. Abyśmy dostrzegali rzeczywistość tak jak On, dostrzegali całe piękno i dobro, które przecież nas otacza i w nas też jest; ale przede wszystkim byśmy zrozumieli, że On idzie z nami przez życie – tam gdzie jesteśmy, w naszym Emaus.

o. Paweł Hańczak OCD