6 dzień Kapituły Generalnej

4 września 2021

Dziś liturgię prowadzili nasi współbracia hiszpańskojęzyczni. W homilii o. Carlos Alberto Ospina Arenas, prowincjał kolumbijski, powiedział nam, że w różnorodności, która nas charakteryzuje, musimy być zjednoczeni przez Ewangelię. Jeśli jesteśmy pochwyceni przez Słowo Boże, nie ma strachu ani napięcia, ale tchnienie i wolność Ducha. Jesteśmy tu dla Kościoła założonego w miłości Chrystusa.

Przed południem o. Agusti Borrell, Wikariusz Zakonu, przedstawił Deklarację dotyczącą charyzmatu karmelitańsko-terezjańskiego. Ten tekst jest owocem drogi Zakonu, która rozpoczęła się na Kapitule Generalnej w Avila w 2015 roku: najpierw czytanie dzieł naszej Świętej Matki, następnie ponowne czytanie naszych Konstytucji, a na koniec decyzja Nadzwyczajnego Definitorium z Goa (Indie) w 2019 r. by opracować Deklarację o naszym charyzmacie. Tekst ten zostanie omówiony i zatwierdzony przez Kapitułę.

Po południu o godz. 16.00 członkowie Kapituły zebrali się w kaplicy, aby przywołać Ducha Świętego przed wyborem nowego Przełożonego Generalnego. Zaczęliśmy od śpiewania Veni Creator Spiritus, po czym wysłuchaliśmy fragmentu Słowa Bożego i Reguły św. Alberta, a na koniec mieliśmy czas na cichą modlitwę. Następnie udaliśmy się do sali kapituły, aby przystąpić do wyboru nowego Ojca Generała. Zgromadzenie kapitulne wybrało na nowego Przełożonego Generalnego Zakonu o. Miguela Marqueza Calle (Miguel od Maryi).

O. Miguel urodził się 5 października 1965 r. w Plasencia (Cáceres) w Hiszpanii. Pierwszą profesję zakonną złożył 21 października 1985 r., uroczystą 21 października 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1990 r.

Po wyborach wróciliśmy do kościoła by odśpiewać Te Deum, a następnie wszyscy podchodzili pozdrowić nowego przełożonego. Zakończyliśmy śpiewem Salve Regina.

Dziękujemy o. Miguelowi za przyjęcie tego urzędu, towarzyszymy mu i zapewniamy o naszej modlitwie w jego nowej misji w służbie Zakonu i Kościoła.

Tłum. O. Andrzej M. Cekiera OCD za: www.carmelitaniscalzi.com

(dotychczasowy Generał, o. Saverio Cannistrà oraz nowy Generał, o. Miguel Marquez)