Maryja „Advocata nostra”

Posłuchaj pierwszego rozważania na temat Maryi, z serii opartej o 9 najstarszych i najpiękniejszych ikon/wizerunków starożytnego Kościoła i Karmelu poświęconych Matce Chrystusa. /Karmel Przemyśl, o. Andrzej M. Cekiera OCD/

Dziś „Advocata”

Posłuchaj: 1 dzień nowenny