Duszniki Zdrój – Rok Edyty Stein

Decyzją rady miasta Duszniki Zdrój, bieżący rok 2022 został ogłoszony Rokiem św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, karmelitanki bosej, z racji 80. rocznicy jej męczeńskiej śmierci w komorze gazowej obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1942 r. Promotorem inicjatywy jest Dariusz Giemza, miejscowy miłośnik historii i założyciel Muzeum Skarbiec Ziemi Kłodzkiej, który przypomina, że Duszniki mogą się szczycić odwiedzinami kilku znanych osób. Na przestrzeni wieków, w różnych okolicznościach byli tam m.in. król Jan Kazimierz, kompozytor Fryderyk Chopin, historyk Joseph Kogler, jezuicki męczennik Andreas Faulhaber, ks. Konstanty Damrot czy ks. Karol Antoniewicz, twórca pieśni „Chwalcie, łąki umajone”. W 1912 r. spędziła wakacje w Dusznikach, ówczesnym Bad Reinerz, Edyta Stein, która jako dwudziestolatka zachwycała się urokami górskiego powietrza i – jak zaznaczyła autobiografii – po raz pierwszy ujrzała prawdziwe góry. Wspominała również o swoich spacerach po lasach pobliskiego Zieleńca (dziś dzielnica miasta), po których wracała do miasteczka z pełnym dzbanem jagód, obdarowując nimi matkę Hansa Bibersteina, swojego przyjaciela i późniejszego szwagra. To właśnie Hans planował piesze wycieczki, które liczyły nawet do 40 km. Edyta zanotowała, że trud wędrówek pozwalał jej odnajdywać Boga w pięknie przyrody. Na pamiątkę jej pobytu w Dusznikach, w stulecie tego wydarzenia, tj. w 2012 r., przy ul. Adama Mickiewicza ufundowano tablicę pamiątkową z dwoma cytatami Świętej: „Tutaj po raz pierwszy ujrzałam prawdziwe góry” oraz „Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”.

“Edyta Stein – mówi Dariusz Giemza – znana jest jako św. Teresa Benedykta od Krzyża. Urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu, zmarła 9 sierpnia 1942 r. w Oświęcimiu. Ta niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, karmelitanka bosa z klasztoru w Kolonii, aresztowana przez Gestapo w holenderskim klasztorze w Echt, gdzie skierowano jąw czasie wojny, 1 maja 1987 r. została beatyfikowana, a następnie 11 października 1998 r. kanonizowana przez św. Jana Pawła II. Od 1 października 1999 r. jest współpatronką Europy”.

Do Muzeum Skarbiec Ziemi Kłodzkiej Dariusz Giemza pozyskał wiele pamiątek związanych z Edytą Stein, m.in. jej medale beatyfikacyjne i kanonizacyjne, „Positio” procesu kanonizacyjnego a przy poparciu ks. proboszcza Zbigniewa Wichrowicza także relikwię – cząstkę habitu Świętej, z dokumentem jej autentyczności wystawionym przez Postulatora Generalnego Zakonu z Rzymu. W muzeum została też otwarta artystycznie wykonana wystawa o Świętej.

Za uchwałą o Roku Edyty Stein – mówi burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski – pójdzie wiele inicjatyw, wśród których zaplanowane już sympozjum naukowe (data do skonkretyzowania), organizowane z udziałem specjalistów nie tylko z Polski, z Zakonu Karmelitańskiego i z Instytutu Pamięci Narodowej. W kontekście sympozjum, pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, zostanie oficjalnie wprowadzona do kościoła parafialnego w Dusznikach pw. świętych Apostołów Piotra Pawła wspomniana relikwia św. Teresy Benedykty od Krzyża.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD