50-lecie misji oczami misjonarza

W tym roku mija 50 lat od podjęcia przez naszą Prowincję posługi misyjnej w Burundi i Rwandzie.

O. Sylwester Potoczny OCD, aktualnie przebywający we wspólnocie w Przemyślu, blisko 30 lat spędził w Afryce jako misjonarz. Podczas audycji „Na misyjnym szlaku” opowiedział słuchaczom Radia FARA o początku misji karmelitów bosych w Afryce i o okolicznościach wyjazdu pierwszych misjonarzy. W kolejnej audycji przedstawił sytuację Burundi i Rwandy, gdy chodzi o mieszkańców tych krajów (Hutu i Tutsi) oraz ich wierzenia. Następna rozmowa poświęcona była objawieniom Najświętszej Maryi Panny w Kibeho (w Rwandzie). O. Sylwester przybliżył postacie trzech dziewczyn, które widziały Maryję, Matkę Słowa, a także opowiedział o przesłaniu, jakie powierzyła im Maryja.

za: www.przemyska.pl