19 kwietnia

Dokąd zaprowadzi nas Chrystus na tej ziemi, nie wiemy i nawet przed czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy tylko, że dla tych, którzy kochają Boga, wszystko ostatecznie na dobre się obróci. A poza tym wiemy, że drogi Pana idą dalej niż drogi tego świata.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Trudności stawiają nas często przed perspektywą widzenia wydarzeń w czarnych kolorach, w przekonaniu, że wszystko na zawsze runęło i utraciło swój sens. W takim doświadczeniu nigdy nie wolno nam pozostać przez pogłębianie go i pogrążanie się w nim. Ono jest tylko etapem, któremu Bóg wyznaczył kres. Niekiedy człowiek dopuszcza się tutaj grzechu przewrotności, jeżeli świadomie trwa w rezygnacji, bo doświadczenie pokazuje, że w tym śmiertelnym letargu można się zadomowić, można się dobrze czuć. Nic mnie już nie obchodzi, niech się dzieje, co chce, wszystko jest bezsensem. Ileż razy, pomimo wyraźnych Bożych łask, zachęt, interwencji, trwamy w beznadziei, bo brak nam mocnej wiary, że wszystko, co przeżywamy z Bogiem, chociaż bywa trudne, ma na celu dobro.


Odeszli do Boga w Karmelu

1652 † m. Teresa od Jezusa (Marchocka)
2006 † o. Bronisław od św. Rodziny (Tarka)