Codziennik chronologiczny

19 listopada 2017

19 listopada

Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego Ogniska; tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca. św. […]
18 listopada 2017

18 listopada

Miłować to oddać wszystko i nadto oddać samego siebie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Oddanie się Bogu trzeba co jakiś czas ponawiać, by ukształtowało […]
17 listopada 2017

17 listopada

Gdy patrzymy na śmierć człowieka sprawiedliwego, trudno nie zazdrościć mu jego losu. Dla niego nie istnieje już czas wygnania, lecz tylko Bóg, nic tylko Bóg. św. […]
16 listopada 2017

16 listopada

Powinniśmy się modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się posłużyć dla wypróbowania naszej cnoty. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Istnieją w międzyludzkich relacjach […]
15 listopada 2017

15 listopada

Każdy z nas musi nieść swój krzyż, gdyż krzyżem jest życie nasze tu na ziemi i cała wartość naszego życia polega na umiejętnym noszeniu krzyża; w nim tkwi cała […]
14 listopada 2017

14 listopada

Żeby postępować ”małą drogą”, trzeba być pokorną, ubogą w duchu i prostą. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Charakteryzując początki swego zakonu, pewien czternastowieczny karmelita tak […]
13 listopada 2017

13 listopada

Jezu, chcę być żołnierzem, żebyś mógł mną dysponować, moją wolą i moimi upodobaniami, w każdej chwili. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Wola jest władzą rozkazywania, jest […]
12 listopada 2017

12 listopada

Moje imię sprawia mi przyjemność. Kocham je bardzo. Ono wyraża całe moje powołanie. Gdy myślę o nim, duszę porywa wielka wizja tej Tajemnicy nad tajemnicami. W Trójcy Świętej […]
11 listopada 2017

11 listopada

Człowiek ma wolność wyboru, ta swoboda wyboru stanowi o jego zbawieniu lub potępieniu. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Możliwość wyboru nakłada na człowieka obdarowanego przez Boga […]
10 listopada 2017

10 listopada

Trzeba brać życie takim, jakim je Bóg daje. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Bywa, że w naśladowaniu świętych umyka naszej uwadze życiowy realizm, trzeźwe spojrzenie na […]
9 listopada 2017

9 listopada

Obyśmy mogli kiedyś wszyscy z ukochanymi naszymi zmarłymi wspólnie chwałę Bogu w niebie śpiewać. Wołajmy o to miłosierdzie Boże przez pośrednictwo Najświętszej Panny, Królowej tego nieba. św. Rafał od […]
8 listopada 2017

8 listopada

Śmierć każdej z bliskich i drogich nam osób jest zawsze tylko potwierdzeniem tej nieuniknionej prawdy, że pobyt na ziemi nie jest wieczny. Nie myśl więc za dużo o tym, […]
7 listopada 2017

7 listopada

Miłość, odkąd jej doświadczyłam, jest tak potężna w dziełach, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, tak z dobra, jak i ze zła, które są we mnie. św. Teresa od […]
6 listopada 2017

6 listopada

Cóż zaprawdę możemy Bogu naszego własnego w darze złożyć, skoro wszystko do Niego należy? św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Człowiek często ulega pokusie samowystarczalności, nie pojmując […]
5 listopada 2017

5 listopada

Proszę się bardzo polecać Najsłodszemu Sercu Jezusa i z ufnością bez granic spoczywać w tym ognisku miłosierdzia. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Jezus wielokrotnie mówił, że Jego Najświętsze […]
4 listopada 2017

4 listopada

Król Salomon prosił Boga o dar mądrości, to jest o dar widzenia rzeczy w prawdziwym świetle, między którymi najważniejsze dla nas to poznanie drogi do prawdziwego szczęścia. św. Rafał […]
3 listopada 2017

3 listopada

Modlitwa zawsze jest potrzebna, ażebym w każdym położeniu została wierna. Najpierw, oczywiście, należy się modlić za tych, którzy więcej cierpią niż ja i nie są tak zakotwiczeni w wieczności. […]
2 listopada 2017

2 listopada

To, co niekiedy wiemy – jak nam się zdaje – o własnej duszy, jest zaledwie przelotnym refleksem tego, co pozostaje tajemnicą Boga aż do dnia, w którym się […]
1 listopada 2017

1 listopada

Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz; uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe, jak nigdy dotąd. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
31 października 2017

31 października

Nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Wszystkich nas oszukuje zewnętrzny cień spraw; stoimy tu na ziemi wobec nieprzeniknionych zagadek, których prawdę zna jedynie sam Stwórca. św. Teresa […]
30 października 2017

30 października

Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni doskonałości oraz że każda dusza posiada wolność co do dania odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa, może dla Niego czynić mało lub wiele, […]
29 października 2017

29 października

Przekraczanie siebie i własnych naturalnych ograniczeń dokonuje się z pomocą łaski. Najlepszym przygotowaniem na nią nie jest tylko licząca na własne siły walka ze swą naturą i z jej ograniczeniami, […]
28 października 2017

28 października

Prawo do posiadania czegokolwiek będziemy mieli dopiero w niebie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Roztropnie obchodźmy się z różnego rodzaju dobrami, które zapewniają honor, poważanie, […]
27 października 2017

27 października

Niepowodzenia przypominają mi zawsze werset z psalmu 118: Dobrze, żeś mnie, Boże, upokorzył. Pan ma jakieś szczególne plany, skoro przeprowadza przez tak twardą szkołę. św. Teresa Benedykta […]