15 października

Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości.
św. Jan od Krzyża

Święty Rafał od św. Józefa powiedział: ”Tam, gdzie jest prawda, tam jest i miłość”. Sąd ma na uwadze prawdę, czyli ujawnienie tego, co serce kochało, w co się angażowało. Badanie własnego serca pod kątem miłości przygotowuje cię na coś, co stanie się udziałem wszystkich ludzi po śmierci. Najpierw – w czasie sądu szczegółowego – w świetle Odwiecznej Prawdy, którą jest Jezus, pokazane ci będzie wszystko, co w twoim sercu skryte: intencje, pragnienia, zamiary, a szczególnie to, które miłości były dla ciebie zniewoleniem, a które naprawdę cię rozwijały. I będzie jeszcze jedno wielkie odkrywanie prawdy. Na sądzie ostatecznym, po zamknięciu dziejów świata, Jezus odsłoni prawdę serc wszystkich ludzkich istnień. Nie będzie już nic zakrytego. A jedyną Prawdą i Miłością będzie sam Bóg.


Odszedł do Boga w Karmelu

1969 † sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Gądek)