15. KDM – temat

Hasłem tegorocznego KDM-u będą słowa „Obudzić miłość”. Naszym celem nie będzie rozbudzenie emocji, które szybko się zapalają i równie szybko gasną. Za cel postawiliśmy sobie uruchomienie wewnętrznych mechanizmów kochania – trwałych predyspozycji pozwalających odpowiedzialnie kochać. Będziemy starali się poznać, o co należy zadbać, aby wyjść ze stanu wewnętrznej ociężałości, jak odzyskać utraconą witalność ducha, w jaki sposób odnaleźć drogę do własnego serca.

Podczas czterech dni nie będziemy jednak skupiać się wyłącznie na ludzkim wysiłku, na tym, co sami możemy zrobić, aby obudzić w sobie miłość. Bez przyjęcia miłości Boga, bez doświadczenia bycia kochanym bezwarunkową miłością, ludzkie wysiłki okazują się niewystarczające, a miłość zawsze dochodzi do granicznego punktu, w którym się kończy. Jedynie Bóg może obudzić w człowieku zdolność kochania bez granic, bez stawiania warunków, bez skupiania się na sobie samym.  Wtedy droga miłowania nigdy się nie kończy i nie ma takiej miłości, po której nie byłoby większej.

Zapraszamy zatem wszystkich młodych, w wieku od 17 do 35 lat, którzy pragną obudzić w sobie miłość oraz tych, którzy szukają wąskich ścieżek prowadzących w głąb miłości Boga. 15. KDM odbędzie się w tym roku w dniach od 25 do 28 lipca w Czernej k. Krakowa. Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD