15 KDM – symbolika

Podczas tegorocznego KDM-u będzie nam towarzyszyła symbolika drzewa. Przebudzenie miłości można porównać do wzrostu drzewa, które zanim wyda dojrzały owoc musi przejść długi proces przemian. W ten sposób uzyskaliśmy cztery etapy rozwoju, które stały się strukturą KDM-u:

  • Czwartek – ziarno
  • Piątek – obumieranie
  • Sobota – wzrost
  • Niedziela – owoc

Do każdego etapu została przyporządkowana jedna z cnót terezjańskich:

  • Ziarno – pokora
  • Obumieranie – wyrzeczenie
  • Wzrost –wytrwałość
  • Owoc – miłość

Według św. Teresy od Jezusa prawdziwa miłość nie jest możliwa bez trzech fundamentalnych cnót: pokory, wyrzeczenia i wytrwałości.

Dla św. Teresy pokora to prawda o nas samych. Prawda ta jest dwojaka: z jednej strony jest to prawda o tym, jak bardzo jestem kruchy, słaby, mały, niczym drobne ziarno. Z drugiej strony jest to prawda o wielkiej wartości, którą zostałem obdarzony, prawda o tym, że jestem kochamy bezwarunkową miłością, że kryję w sobie ogromny potencjał, ukryty pod wątłą łupinką tego życia.

Aby wyzwolić ukryte życie, ukrytą zdolność kochania muszę obumrzeć. Dlatego cnota wyrzeczenia będzie niezbędna w tym procesie. A obumrzeć muszę przede wszystkim dla swojego egoizmu, który nie pozwala mi widzieć drugiej osoby, który skupia moją uwagę na sobie samym, który ogranicza moją zdolność kochania i przyjmowania miłości.

Samo poznanie prawdy i obumieranie nie wystarczą, by człowiek mógł wydać dojrzały owoc miłości. Potrzebny jest czas, a z nim wytrwałość. Św. Teresa wytrwałość często nazywała zdeterminowaną determinacją, bo w rzeczywistości potrzeba w tym procesie czegoś więcej niż tylko ludzkiej cierpliwości. Czym jest terezjańska wytrwałość, jak bardzo potrzebna jest w procesie miłowania – będziemy starli się to poznać podczas KDM-u.

Zapraszamy zatem wszystkich młodych, w wieku od 17 do 35 lat, którzy pragną obudzić w sobie miłość oraz tych, którzy szukają wąskich ścieżek prowadzących w głąb miłości Boga. 15 KDM odbędzie się w tym roku w dniach od 25 do 28 lipca w Czernej k. Krakowa. Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD