15 KDM – charakter

Karmelitańskie Dni Młodych to rekolekcje przeżywane w formie zaktywizowanej. Każdego roku staramy się nadać temu czasowi styl karmelitański. Dlatego nie ma wielu duchowych fajerwerków, ani „pompatycznej orkiestry”. Jest prostota, skupienie, radość… Rytm wybija modlitwa, zarówno ta osobista, jak i wspólnotowa, ta cicha i ta adoracyjna, połączona ze śpiewem. Nie brakuje także czasu na naukę i praktykę modlitwy wewnętrznej według wskazówek św. Teresy od Jezusa. Będą chwile ciszy i momenty świętowania, szczególnie w tym roku, w którym obchodzimy jubileuszowe 15 Karmelitańskie Dni Młodych.

Szczególny charakter KDM-u tworzą także formy zaktywizowane przeżywania i pogłębiania wiary: warsztaty tematyczne, konferencje, grupy dzielenia, Teatr ducha, Procesja światła oraz spotkanie ze Świadkiem wiary.

Wszystkie te elementy tworzą karmelitańską mozaikę, która tworzy jednolity obraz mimo swej różnorodności.

Zapraszamy zatem wszystkich młodych, w wieku od 17 do 35 lat, którzy pragną obudzić w sobie miłość oraz tych, którzy szukają wąskich ścieżek prowadzących w głąb miłości Boga. 15 KDM odbędzie się w tym roku w dniach od 25 do 28 lipca w Czernej k. Krakowa. Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD