15 dzień Kapituły Generalnej

Liturgię prowadzili dzisiaj nasi afrykańscy współbracia i misjonarze w Afryce. Homilię wygłosił o. Philip Sullivan, misjonarz w Ugandzie. Zaczynając od osobistego przemyślenia, zapytał nas: czy wszyscy ludzie którzy nas otaczają idą do nieba? Na to pytanie Bóg odpowiada: „To nie twoja sprawa… ale to musi być twoja troska”. To była właśnie ta codzienna troska św. Pawła o dobro Kościołów. Czy jest też naszą ?  Musimy na nowo odkryć pasję i gorliwość, które płonęły w sercu proroka Eliasza.

Dziś rano o. Francisco Javier Mena przedstawił rolę Konferencji Przełożonych Regionalnych. Pandemia Covid-19 i wszystkie jej konsekwencje pokazały znaczenie i sens tych Konferencji. Stanowią strukturę komunii, która promuje współpracę Okręgów. Umożliwiają reagowanie na wspólne problemy, a także na wyzwania duszpasterskie w obrębie tego samego obszaru geograficznego. Słowa Papieża Franciszka w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych (21 listopada 2014 r.) wyjaśniają ich cel: „Nikt nie buduje przyszłości izolując siebie, ani tylko poprzez własne siły, lecz odnajdując siebie w prawdzie o komunii, która zawsze otwiera na spotkanie, dialog, słuchanie, wzajemną pomoc i chroni nas przed chorobą autoreferencyjności” (§3).

Tego popołudnia spotkaliśmy się także z panem Axelem Altem, współpracownikiem o. Angelo Lanfranchi, archiwisty generalnego. Zaprezentował on projekt „Digicarmel”. Jest to baza danych do zarządzania informacjami bieżącymi lub historycznymi (w najszerszym tego słowa znaczeniu). Centrum „Digicarmel” stanowią Conspectus, Acta Ordinis oraz różne publikacje historyczne. Celem jest współpraca przy zachowaniu i przekazywaniu informacji o historii naszego Zakonu, naszych wspólnot, zakonników i różnych przejawów naszego charyzmatu w świecie.

Pod koniec popołudnia Komisja ds. Rewizji Przepisów przedstawiła zmiany dokonane we Wskazaniach Kapituły Generalnej.  Następnie zostały one poddane pod głosowanie.

Tłum. O. Andrzej M. Cekiera OCD, za: www.carmelitaniscalzi.com