14 dzień Kapituły Generalnej 


Niedziela, 12 września 2021

Dziś rano powitaliśmy o. Miceala O’Neilla O.Carm., generał karmelitów. Wychodząc od swojego doświadczenia, podzielił się z nami wyzwaniami dzisiejszego życia karmelitańskiego. Oczekiwania świata wobec nas są trzy: świadectwo życia, formacja i życie wspólnotowe. Te trzy są ze sobą powiązane: świadectwo dają osoby żyjące we wspólnocie i jest ona także uprzywilejowanym miejscem formacji. Ojciec Miceal O’Neill podkreślił znaczenie wspólnoty i jej wymiaru prorockiego dla naszych czasów. Wspólnota ze swej natury jest miejscem, w którym objawia się i rozwija łaska Boża. Następnie omówił trzy koncepcje: uczestnictwo (w sensie tego, o co prosi nas Sobór Watykański II), komunikacja i rozeznanie. Poprzez aktywny udział w życiu wspólnoty, w życiu Kościoła, poprzez uczestnictwo w miłości Bożej, która jest nam przekazywana, przez dar, jaki czynimy z siebie Bogu i innym, poprzez rozeznanie/poszukiwanie woli Bożej, wchodzimy w głąb tajemnicy zbawienia. Jest to duchowość komunii, która została nam przedstawiona. O. Miceal O’Neill przewodniczył także naszej Eucharystii i spożył z nami obiad.

Po południu natomiast głosowaliśmy nad deklaracją charyzmatyczną. Ostateczny tekst zostanie Wam przedstawiony później.

Potem nastąpił kolejny moment łaski: nasi współbracia niekapłani zwrócili się do Kapituły i podzielili się z nami radością powołania zakonnego. Oto fragment: „Nasze powołanie pochodzi z miłości Boga, który jest Przyjacielem, Ojcem, Bratem i wzywa nas do świadczenia o Nim i o Królestwie poprzez braterstwo. Staramy się odpowiedzieć wielkodusznością i całkowitym oddaniem na bezinteresowną miłość Boga, który zaszczycił nas powołując do służby jako braci w naszej rodzinie zakonnej”. Nie są oni mniej wartościowymi powołaniami, ale w pełni jednymi z nas, Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Ten czas z naszymi współbraćmi był pięknym momentem komunii i łaski w naszym jedynym powołaniu do Karmelu.

Tłum. o. Andrzej M. Cekiera OCD, za: www.carmelitaniscalzi.com