Dom Rekolekcyjny Czerna

D om Rekolekcyjny w Czernej powstał z inicjatywy o. Wilchelma Bodzenty, karmelity bosego, który odczuwał potrzebę otwarcia w Czernej domu rekolekcyjnego dla rozkrzewiania duchowości karmelitańskiej w ludzie Bożym. Z tą ideą zwrócił się do Matki Teresy Kierocińskiej, prosząc ją o współpracę w realizacji tego projektu. W pobliżu klasztoru Ojców znajdował się dom Marty Block, w którym spędzała wakacje. O. Wilhelm zaproponował Jej, by przeznaczyła ten dom na potrzeby ludzi pragnących odprawiać w Czernej ćwiczenia duchowne. Właścicielka przyjęła propozycję i wydzierżawiła dom na 5 lat. W dniu 5 maja 1938 roku Matka Teresa przysłała 4 Siostry, które miały tam podjąć pracę. W październiku 1939 roku Zgromadzenie otrzymało na piśmie pozwolenie od Kurii Metropolitarnej w Krakowie na fundację domu rekolekcyjnego w Czernej.

Pomimo wojny i trudnego okresu powojennego dom spełniał swoje zadanie. Początkowo uczestnikami rekolekcji byli przede wszystkim mieszkańcy Śląska, a z czasem zainteresowanie rosło i krąg przyjeżdżających rozciągnął się na całą Polskę, a także zagranicę. Tematyka rekolekcji skupiała się głównie na życiu wewnętrznym, modlitwie. Były to rekolekcje stanowe: dla pań, dla panów, dla dziewcząt i dla chłopców. Ponadto w naszym domu odbywały się także rekolekcje i dni skupienia dla III Zakonu Karmelitańskiego i Elianum. W miarę możliwości dom był także udostępniany dla innych grup, gdyż Czerna swym urokiem przyciąga wiele serc.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się modernizacja dotychczasowej działalności. W planie rekolekcyjnym oprócz terminu zamieszczany jest temat rekolekcji oraz prowadzący.Drodzy Przyjaciele

Rekolekcje karmelitańskie, podobnie jak całe życie w Karmelu, są czasem słuchania słowa Bożego i „rozważania go dniem i nocą” (Reguła karmelitańska, n. 10). Żyjemy w świecie, który jednak nie ułatwia nam słuchania Bożego słowa i wchodzenia z nim w twórczy dialog. Świat ten bowiem jest bardzo rozkrzyczany i hałaśliwy, z zewnątrz zagłusza wszelką sensowną mowę, a od wewnątrz pozbawia słów ich prawdziwego znaczenia. Nadto wytwarza on pewnego rodzaju niesprzyjającą zdrowiu duszy zawiesinę, którą moglibyśmy określić „szumem słownym”. Unosi się ona grubą warstwą nad naszym duchem i już nie tylko uniemożliwia rozróżnienie słów ludzkich od słowa Bożego, ale powoduje również pomieszanie wszelkich języków, a w konsekwencji porozumienie między samymi ludźmi.

Klimat milczenia, jaki panuje w Karmelu, i o jaki dbamy również w czasie naszych karmelitańskich rekolekcji, tworzy podstawowy warunek dla wsłuchiwania się w Boże słowo i maryjnego przyjmowania go do swego serca. Nie oznacza to, że naszym milczeniem możemy przymusić Boga do mówienia. Bóg pozostaje zawsze wolny i sam wie, kiedy i w jaki sposób najlepiej do nas przemówić. Niemniej jednak prawdą pozostaje, że i On ukochał milczenie i – jak zauważa św. Jan od Krzyża – swoje jedyne, substancjalne Słowo, jakim jest Jego Syn, Jezus Chrystus, „wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu i w milczeniu też winna słuchać go dusza”.

Rekolekcje karmelitańskie są szkołą uczenia się tej trudnej sztuki milczenia i słuchania Bożego słowa.

Serdecznie Cię na nie zapraszamy.

Program rekolekcji na rok 2017

1Styczeń

30 grudnia – 2 stycznia 2017

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu
Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


13 - 15 stycznia 2017

Jak być lepszym apostołem w "erze ludzi świeckich" (Papież Franciszek)? Wokół programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce "Idźcie i głoście". Pastoralne spojrzenie Karmelu
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Włodzimierz Tochmański


27 - 29 stycznia 2017

By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko
Dni skupienia na temat czasu - otwarte dla wszystkich
o. Mariusz Wójtowicz

2Luty

3 – 5 lutego 2017

Dni skupienia ze sł. B. Franciszkiem Powiertowskim OCD - otwarte dla wszystkich
Młody wiekiem, dojrzały duchem
o. Szczepan Praśkiewicz


10 - 12 lutego 2017

Eliasza droga na opak, czyli od siły do słabości
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Przemysław Pliszczyński


10 – 12 lutego 2017

Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus
Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


17 - 19 lutego 2017

"Czy naprawdę chcemy żyć wiecznie?" (Papież Franciszek)
Dni skupienia o rzeczach ostatecznych otwarte dla wszystkich
o. Grzegorz Irzyk


24 - 26 lutego 2017

"Moc w słabości się doskonali"(2 Kor 12,9). Niedoskonałość jako szansa szybkiego wzrostu w życiu duchowym?
Dni skupienia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus - otwarte dla wszystkich
o. Łukasz Piskulak

3Marzec

3 – 5 marca 2017

"Panie, naucz nas modlić się" (Łk 11,1)
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Krzysztof Górski


10 - 12 marca 2017

"My nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli i widzieli (Dz 4,20). O byciu uczniem Chrystusa
Dni skupienia dla młodych (18-32 lat)
o. Andrzej Cekiera


19 – 17 marca 2017

O rodzinie - ze św. małżonkami Ludwikiem i Zelią Martin
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Romuald Gościewski


24 - 26 marca 2017

Czy trzeba bać się Apokalipsy?
Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich
dr Danuta Piekarz i o. Paweł Wojnowski


31 marca - 2 kwietnia 2017

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu
Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

4Kwiecień

7 – 9 kwietnia 2017

Czy cierpienie może być szczęściem?
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Rafał Prusko


21 - 23 kwietnia 2017

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Święta Matka Teresa z Kalkuty - dwa oblicza Miłosierdzia
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Bartłomiej Kucharski


28 kwietnia – 3 maja 2017

O miłości Szulamitki
Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa do Pieśni nad Pieśniami - otwarte dla wszystkich
o. Albert Wach

5Maj

5 – 7 maja 2017

Odkryj źródła rzeki swego życia
Dni skupienia z Maryją - dla Kobiet (35+)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski


12 - 14 maja 2017

Miłość w codzienności
Dni skupienia dla małżeństw
o. Stanisław Miernik


19 – 21 maja 2017

"Serce szczęśliwe to uczta wieczysta" (Prz 15,15) - lek na nijakość i frustrację
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Rafał Prusko


24 - 28 maja 2017

Medytacja - u progu modlitwy wewnętrznej
Rekolekcje formacyjne - II etap - dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską
o. Piotr Ścibor

6Czerwiec

2 – 4 czerwca 2017

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu
Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski


9 - 11 czerwca 2017

"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32). Pokora jako prawda fundamentem życia duchowego
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Roman Hernoga


16 – 18 czerwca 2017

Powołanie męża i żony we wspólnocie małżeńskiej - teologia i praktyka
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Andrzej Ruszała


16 – 18 czerwca 2017

Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus
Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


24 - 29 czerwca 2017

"Niewiasta obleczona w słońce"
Maryjne rekolekcje medytacyjno - kontemplacyjne - otwarte dla wszystkich
o. Bazyli Mosionek


30 maja - 4 czerwca 2017

Zaproszenie do modlitwy
Rekolekcje formacyjne - I etap - dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską
o. Paweł Baraniecki

7Lipiec

5 - 10 lipca 2017

Pielgrzymowanie ku głębi
Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa - otwarte dla wszystkich
o. Wojciech Ciak


11 - 16 lipca 2017

"Ja jestem z wami przez wszystkie dni" (Mt 28,20) - oprzeć życie na wierze w Jezusa
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Grzegorz Firszt


18 – 23 lipca 2017

"Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości" (1 Kor 6,14)
Rekolekcje dla małżeństw
o. Benedykt Belgrau


27 – 30 lipca 2017

Spotkanie Młodych z Maryją
Zgłoszenia: powolania@karmel.pl lub tel. 501 959 725

8Sierpień

1 - 6 sierpnia 2017

W szkole modlitwy św. Teresy od Jezusa
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Rafał Wilkowski


1 - 6 sierpnia 2017

Rozeznać swoją drogę
Rekolekcje dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


16 – 21 sierpnia 2017

Czas wyruszyć w drogę! O trudnej i nieprzewidywalnej przyjaźni z Jezusem na kanwie "Księgi fundacji" św. Teresy z Awili - cz. II
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Albert Wach


23 - 28 sierpnia 2017

O modlitwie z Teresą od Jezusa
Rekolekcje otwarte dla wszystkich
o. Romuald Gościewski

9Wrzesień

1 - 3 września 2017

O Bogu czułym i radosnym
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Marian Zawada


22 - 24 września 2017

Moja historia jest historią świętą
Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich
dr Danuta Piekarz i ks. Mirosław Jadłosz

10Październik

6 - 8 października 2017

"Wiedz zatem, że najlepsze, czego człowiek może dokonać na tej ziemi, to czysta modlitwa" (św. Izaak z Niniwy). Ojcowie Kościoła uczą modlitwy
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Noe Faruga


6 - 8 października 2017

Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus
Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


13 - 15 października 2017

Odkryj źródła rzeki swego życia
Dni skupienia z Samarytanką - dla Kobiet (35+)
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Paweł Wojnowski


20 - 22 października 2017

rogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu
Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat)
o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

11Listopad

3 - 5 listopada 2017

Droga Paschy Jezusa - Droga z Teresą od Dzieciątka Jezus
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Piotr Ścibor


10 - 12 listopada 2017

Czyściec czy reinkarnacja?
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Bazyli Mosionek


22 - 26 listopada 2017

Wtajemniczenie w głębię modlitwy
Rekolekcje formacyjne - III etap - dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską
o. Łukasz Piskulak

12Grudzień

1 - 3 grudnia 2017

O pokorze - "Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych"
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Romuald Gościewski


8 - 10 grudnia 2017

W szkole Świętych Karmelu
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
o. Stanisław Fudala


15 - 17 grudnia 2017

Wierzę w Kościół? Jak w nim się twórczo odnaleźć?
Dni skupienia dla młodych (18-32 lat)
o. Andrzej Cekiera

Rekolekcje indywidualne

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:30.

 

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:

facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl


Ważne informacje

Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego. Istnieje możliwość korzystania z biblioteki, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.


Zgłoszenia. Można wysłać ze strony internetowej, mailem lub pocztą albo skontaktować się telefonicznie. W przypadku rezygnacji wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.


Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację. Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).


Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.


Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek w pobliżu Galerii Krakowskiej) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.


Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

Tel. (12) 282 12 45 lub 282 65 41 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 – 17:30.

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

www.rekolekcje.karmelczerna.pl