Zaproszenie na odpust ku czci św. Józefa do Wadowic

O tym, że karmelici bosi są szczególnymi promotorami kultu św. Józefa w całym Kościele powszechnie wiadomo. Istnieje nawet legenda, że św. Rodzina z Nazaretu odwiedzała żyjących na Górze Karmel pustelników, z których potem wytworzył się zakon. Ważną rolę w szerzeniu kultu św. Józefa odegrała św. Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu. W swej autobiografii napisała ona, że nie pamięta, aby kiedykolwiek św. Józef nie wyświadczył jej tego, o co go prosiła i wskazała go karmelitom jako wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, z którymi przecież obcował on na co dzień.

Karmelici bosi stali się propagatorami kultu św. Józefa także w Polsce. W 1618 r. zbudowali na naszych ziemiach, w Poznaniu, pierwszy kościół pod jego wezwaniem w naszej ojczyźnie, znany dziś jako sanktuarium Opiekuna Dzieciątka Jezus na poznańskim Wzgórzu św. Wojciecha. Nadto w krakowskim kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej czczony jest obraz Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Krakowa, przed którym ponowiono w 2015 r. akt oddania św. Józefowi królewskiego miasta, w trzechsetną rocznicę jego nad nim patronatu.

Karmelitańskie sanktuarium św. Józefa istnieje także w Wadowicach, gdzie obraz Przybranego Ojca Pana Jezusa zdobi pierścień papieski św. Jana Pawła II. Wadowiccy karmelici bosi zapraszają wszystkich czcicieli św. Józefa na uroczystości patronalne 19 marca. Kulminacyjnym ich punktem będzie suma odpustowa, którą o godz. 9.30 odprawi metropolita krakowski, ks. abp. Marek Jędraszewski. Msze św. będą celebrowane także o godz. 6.30, 8.00, 11.00 i 18.00.  O godz. 7.30 zaśpiewamy Godzinki do św. Józefa, a o 17.15 nastąpi odczytanie próśb i podziękowań, zwieńczone ponownym śpiewem godzinek.

Do zobaczenia na wadowickiej, świętojózefowej „Górce”.