Zakończenie roku akademickiego na KID

W piątek, 14 czerwca 2024 r., w Karmelitańskim Instytucie Duchowości odbyło się uroczyste zakończenie roku formacyjnego.

Spotkanie rozpoczęło się o 17:00 Eucharystią w kaplicy Instytutu, której przewodniczył o. Prowincjał Tadeusz Florek OCD. Po Mszy św. zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym koncercie dr. Tomasza Soczka, który poprzez grę na klawikordzie, harmonium oraz fisharmonii, wprowadził uczestników w medytacyjny i podniosły nastrój.

Po koncercie głos zabrali o. Prowincjał Tadeusz Florek OCD oraz o. Przemysław Pliszczyński OCD, dyrektor KID, którzy podkreślili znaczenie duchowej formacji, zwłaszcza osób świeckich, oraz wyrazili wdzięczność za miniony rok. Następnie tegorocznym absolwentom Instytutu zostały wręczone dyplomy oraz certyfikaty. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w kawiarence KID, gdzie uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

 
Karmelitański Instytut Duchowości

Studium Duchowości na KID obejmuje wykłady kursoryczne oraz monograficzne o zmiennej tematyce. Zajęcia odbywają się w piątki. Obejmują przedmioty takie jak: teologia duchowości, duchowość patrystyczna, monograficzny wykład biblijny czy historia duchowości. W semestrze letnim uczestnicy mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy na temat duchowości maryjnej oraz duchowości św. Elżbiety od Trójcy Świętej.

Studium Pogłębiające odbywa się w soboty. Wykłady obejmują głównie z teologię biblijną oraz duchowość karmelitańską. W semestrze zimowym uczestnicy zgłębiali takie tematy jak: indywidualna komunikacja Boga z człowiekiem w Starym Testamencie, współczesne wyzwania duchowości chrześcijańskiej oraz rozwój modlitwy w ujęciu karmelitańskim. W semestrze letnim skupiono się na duchowości św. Rafała Kalinowskiego, doktrynie św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz biblijnej tradycji pieśni zwycięstwa przypisywanych kobietom.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych zajęciach Studium Duchowości i Studium Pogłębiającego oraz zapraszamy do kontynuowania duchowej podróży z Karmelitańskim Instytutem Duchowości w przyszłym roku akademickim!

Więcej informacji można znaleźć na stornie Karmelitańskiego Instytutu Duchowości:

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z zakończenia roku.

br. Michał Wąsik OCD