„W drodze do świętości”- konferencja wielkopostna

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu:

W drodze do świętości:
O wolności u świętych Karmelu – Jana od Krzyża i Edyty Stein

którą wygłosi
o. Antoni Rachmajda OCD
termin
godz. 17.00, 1 marca 2024 (piątek)
miejsce
Dom Edyty Stein

To samo usposobienie niech będzie bowiem w was, co i w Chrystusie Jezusie,
który, będąc w postaci Boga, nie dążył zachłannie do bycia równym Bogu,
ale sam wyparł się samego siebie: przyjąwszy postać sługi,
stał się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka,
uniżył samego siebie przez to, że był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej. (Flp 2,5-8)

Jan od Krzyża pisze w „Drodze z Góry Karmel”: „Nie znosi Bóg innej rzeczy przebywać z Sobą w kimś. Stąd czyta się w pierwszej Księdze Królewskiej (5,2-4), iż umieściwszy Filistyni arkę Testamentu w świątyni gdzie znajdował się ich bożek, rankiem bożek każdego dnia był zrzucony na podłogę i rozbity na kawałki. I tylko takie pożądanie-pragnienie znosi i chce by było tam gdzie On jest, jakim jest doskonałe zachowywane prawa Bożego i niesienie krzyża Chrystusa na sobie” (1D 5,8).

TEMAT
“Nauka o wolności św. Jana od Krzyża jako wielkopostne wskazówki do rozumienia postu, modlitwy i jałmużny”.