VIII dzień nowenny

Choć nikomu nie udaje się w życiu uniknąć cierpienia, to jednak nie wszyscy potrafią dostrzec jego sens i wartość. Tylko krzyż Chrystusa i cierpienie Niewinnego Baranka pozwala nam zrozumieć sens i zobaczyć prawdziwą wartość wszelkich cierpień.

„Nie myśl jednak najdroższa siostro, że te dusze powołane zostały bez krzyża; nie tylko, że go nieść musiały, ale nawet o niego u Boga się dopraszały, bo rozumiały, że jak przez krzyż, na którym zawisł Pan i Bóg nasz, spełniło się odkupienie nasze, tak również w krzyży, który każdy z nas nieść musi, według niezbadanych dla nas wyroków Bożych, jest zbawienie nasze.  Skutkiem ślepoty naszej, nie rozumiejąc wartości krzyża Pańskiego, niechętnie go niesiemy, narzekamy na niego, wyrzekamy się zasług cierpliwego noszenia, a chciwie chwytamy się krzyża miłości świata, miłości nas samych, krzyża, który nam otwiera drogę potępienia (…)” .

List z Czernej do Heleny Kalinowskiej

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę widzenia sensu cierpienia spotykającego nas i naszych bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!