Szkoły duchowości 2019

Rozpoczynamy kolejny rok formacji karmelitańskiej dla młodych. Przed nami cztery odcinki Szkół duchowości. W roku 2019 przeżyjemy je pod hasłem „Obudzić miłość”. Będziemy wraz ze św. Teresą od Jezusa poznawać sposoby uruchamiania w sobie zdolności kochania. Poznając terezjańską naukę o modlitwie odkryjemy pułapki egoizmu, poznamy cztery fundamenty miłowania, zdemaskujemy fałszywe stany uczuciowości. Nade wszystko będziemy patrzeć na Jezusa – Miłość Ukrzyżowaną, aby przyjmując Jego miłość, dawać ją innym. Uwieńczeniem Szkół duchowości będą jubileuszowe XV Karmelitańskie Dni Młodych, które odbędą się w Czernej k. Krakowa w dniach od 25 do 28 lipca 2019.

Szkoły duchowości to weekendowe rekolekcje dla młodych (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat. Organizowane są w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej k. Krakowa. Są czasem poznawania karmelitańskiego sposobu modlitwy i duchowości karmelitańskiej oraz odkrywania prawideł życia duchowego. Odbywają się w atmosferze milczenia. Pomocą do przeżycia tego czasu jest lektura duchowa, możliwość rozmowy z Ojcem duchownym i Siostrami, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje z zakresu duchowości, modlitwa Słowem Bożym.

Zgłoszenia na stronie Sióstr: www.rekolekcje.karmelczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD