Ryga

Ryga

Diecezja Ryska


Karmelici Bosi przybyli na Łotwę zaproszeni przez kard. Jana Pujatsa 9 września 2006 r. Początkowo była to wspólnota międzynarodowa. Bracia mieszkali w Niższym Seminarium Duchownym na ulicy O. Vacieša w Rydze. Podczas wizytacji o. Generała 16 lipca 2007 r. ks. kardynał powierzył karmelitom parafię św. Józefa w Rydze. 15 X 2007 r. bracia zamieszkali w domu przy powierzonym im kościele na ulicy Embūtes 12/14. Po opuszczeniu fundacji przez braci języka hiszpańskiego Ojciec Generał pismem z dnia 7 września 2008 r. powierzył tę fundację jak i całe terytorium Łotwy Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Galeria