Rada Prowincjalna naznaczyła nowe obowiązki w naszej Prowincji

W dniach 3-4 sierpnia 2020 r. w Krakowie-Prądniku Białym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Prowincjalnej. Obradom nowo ukonstytuowanej Rady Prowincjalnej przewodniczył o. Piotr Jackowski, przełożony prowincjalny. W trakcie spotkania zostały naznaczone obowiązki poszczególnym zakonnikom:

Delegat ds. Mniszek Karmelitanek Bosych – o. Piotr Hensel

Delegat ds. OCDS w Polsce – o. Krzysztof Żywczyński

Ekonom Prowincji – o. Jarosław Janocha

Sekretarz Prowincji – o. Piotr Karauda

Archiwista Prowincji – o. Jerzy Zieliński

Wicepostulator – o. Wiesław K. Kiwior

Prowincjalny duszpasterz powołań – o. Marcin Fizia

Prowincjalny sekretarz ds. misji – o. Jan Krawczyk

Prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego – o. Włodzimierz Tochmański

Prowincjalny moderator Bractwa Dzieciątka Jezus – o. Łukasz Kasperek

Rektor WSD w Krakowie – o. Grzegorz Tyma

Prowadzenie i redakcja strony internetowej – o. Andrzej Cekiera

Dyrektor Domu Pielgrzyma w Czernej – o. Krzysztof Twarowski

Delegat prowincjalny na Ukrainie – o. Józef Kucharczyk

Magister postulatu w Lublinie – o. Jakub Przybylski

Magister nowicjatu w Czernej – o. Sławomir Chudzik

Magister studentatu w Krakowie – o. Grzegorz Tyma

Przełożony i duszpasterz wikariatu parafialnego w Zawoi – o. Bartłomiej Kolankiewicz

Przełożony i proboszcz w Kluszkowcach – o. Andrzej Gut

Przełożony i proboszcz w Piotrkowicach – o. Grzegorz Irzyk

Przełożony i proboszcz w Rydze – o. Jarosław Nędza

Proboszcz w Przemyślu – o. Krzysztof Górski

Koordynator dzieł karmelitańskich – o. Tadeusz Florek

Dyrektor Wydawnictwa – o. Piotr Krupa

Redaktor naczelny „Głosu Karmelu” – o. Paweł Urbańczyk

Dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości – o. Jerzy Gogola

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Piotr Karauda

o. Piotr Jackowski OCD
Prowincjał

o. Piotr Karauda OCD
Sekretarz Prowincji